Driftsbygning

  • Dekker tyveri, vann-, brann- og naturskade
  • Dekker reparasjoner og gjenoppbygging av bygg
  • Kan også inkludere fastmontert mekanisering, utstyr og innredning
Kontakt oss
Driftsbygninger er landbruksbyggene på gården som brukes til næring. Dette kan for eksempel være fjøs, låve eller redskapshus.

Hvorfor bør du forsikre driftsbygningen?

Gårdsdriften din er gjerne avhengig av driftsbygningen, og det kan i tillegg ligge store verdier i selve bygget. For å sikre deg mot kostnadene som kan oppstå ved brann, vannskade, tyveri eller andre uforutsette hendelser, er det derfor viktig å tegne forsikring.

Mot et lite tillegg i prisen kan forsikringen også dekke fastmontert mekanisering, utstyr og innredning i driftsbygningen.

Dekker også ansvar

Forsikringen dekker også ansvar du som eier og bruker av landbrukseiendom kan komme opp i. Dette kan for eksempel være om jord du eier raser ut, eller om dyrene dine bryter seg ut og gjør skade på annen persons eiendom.

Fleksible løsninger

Vi tilbyr fleksible løsninger, og du velger selv om du ønsker å tegne forsikringen til fullverdi eller førsterisiko.

Ved førsterisiko beregnes erstatningen ut fra avtalt forsikringssum. Dette kan være aktuelt om du ikke har behov for å sette opp et bygg til samme verdi som du har i dag, om uhellet skulle være ute og du får en totalskade.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Spørsmål og svar om forsikring av driftsbygninger

Kan jeg sette opp et tilsvarende bygg etter en totalskade?

Ja, om du har en fullverdiforsikring på driftsbygningen som blir totalskadet, kan du sette opp et tilvarende bygg.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Min driftsbygning er fredet, kan den da forsikres på vanlig måte?

Hvis du har bygninger som er antikvariske, fredede, eller som har spesielle kunstneriske utsmykninger, må du kontakte vårt kundesenter for å få en vurdering om våre forsikringer kan gi dekning for disse ekstra verdiene.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvor stor del av driftsbygningens verdi er det vanlig å forsikre?

De fleste velger å tegne en fullverdiforsikring på landbruksbygg. Det vil si at erstatningen settes til samme verdi som det vil koste å gjenoppføre bygget.

Bygninger kan også forsikres på førsterisiko. Da vil erstatningen begrenses til avtalt forsikringssum.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Har jeg dekning med denne forsikringen hvis jeg skal bygge en ny driftsbygning eller bygge på dagens driftsbygning?

Hvis du skal sette opp et nytt bygg, eller bygge ut et eksisterende landbruksbygg anbefaler vi at du tegner en egen byggeforsikring som gjelder i byggeperioden.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Kreves det el-kontroll for å få forsikring av driftsbygning?

Vi krever el-kontroll hvis du driver en husdyrproduksjon som har el-kontroll som et lovpålagt krav. Vi vil også kreve el-kontroll om du har en driftsbygning der den med fullverdi overstiger 15 millioner kroner.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!