Forsikring av driftsbygning

 • Dekker tyveri, vann-, brann- og naturskade
 • Dekker reparasjoner og gjenoppbygging av bygg
 • Inkluderer fastmontert mekanisering, utstyr og innredning
Beregn pris
Driftsbygning inkluderer alle bygningene du har som kan brukes til næring, for eksempel redskapshus, låve og fjøs.

Om forsikringen:

 • Driftsbygning er bygningene du har på gården som kan brukes til næring (for eksempel redskapshus, låve og fjøs).
 • Vår forsikring dekker både reparasjoner og gjenoppføring av bygg etter en erstatningsmessig skade.
 • Ansvar og rettshjelp som bruker og eier av landbrukseiendom
 • Mekanisering, dersom du velger dette.
 • I Landkreditt Forsikring vil du forholde deg til kun én kunderådgiver. Dette vil gjøre viktige beslutninger enklere for deg.

Opplysningene er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.

Dette bør du vite

 • Hvis du har bygninger som er antikvariske, fredede, eller som har spesielle, kunstneriske utsmykninger, må du kontakte vårt kundesenter for å få dekning for disse ekstrakostnadene.
 • Bygninger blir vanligvis forsikret på fullverdi. Det vil si at erstatningen fastsettes på bakgrunn av hva reparasjon/gjenoppføring faktisk koster.
 • Bygninger kan også forsikres på førsterisiko. Da begrenses erstatningen til avtalt forsikringssum.
 • Dersom du skal bygge ny bygning, eller du skal bygge på en bygning, kan du tegne en byggeforsikring. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.