Forsikring for svineproduksjon

Det kan ha tatt deg mange år å bygge opp din svineproduksjon. Blir besetningen din utsatt for smittsomme sykdommer eller ulykke, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Kontakt oss
Vår forsikring for svin erstatter driftstap. Ansvarsperioden for driftstap er valgbar for deg som kunde; 12, 18 eller 24 måneder.

Vi tilbyr forsikringer tilpasset de ulike produksjonsformene:

  • Smågris
  • Slaktegris
  • Kombinert produksjon

Du kan enten kjøpe dekning for ulykke inkludert brann, eller heldekning som også inkluderer driftstap etter sykdom i besetningen.

I Landkreditt Forsikring vil du forholde deg til kun én kunderådgiver. Dette vil gjøre viktige beslutninger enklere for deg.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.