Hopp direkte til innhold

Landkreditt Høyrente

  • Et rentefond som investerer i finans- og foretaksobligasjoner med lav rentefølsomhet
  • Fondet vil normalt plassere 2/3 i finansobligasjoner og 1/3 i foretaksobligasjoner
  • Passer for deg som har en mellomlang til lang investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i %DatoKursSiste dagHittil i år3mnd12mnd3 år5 år10 årSiden start
Landkreditt Høyrente 21.03.2017 101,38 0,01 1,45 1,54 4,65 2,26 3,16 4,22 4,11

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Høyrente 0 50 100 150 200 22.11 2005 28.11 2006 04.12 2007 09.12 2008 15.12 2009 21.12 2010 28.12 2011 17.01 2013 07.02 2014 27.02 2015 17.03 2016 20.03 2017
Fondsfakta: Landkreditt Høyrente
Fondstype: Rentefond
Forvalter: Per Bjarne Kvande
Fondets startdato: 22.11.2005
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 0,25 p.a.
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010279029
Status: UCITS
Registrert Norge
Forventet rentefølsomhet: 0,15
Rentefølsomhet
per 28.02.17:
 0,11
Vektet gjennomsnittlig
løpetid per 28.02.17:

 1,34

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.