Hopp direkte til innhold

Landkreditt Høyrente

  • Et rentefond som investerer i finans- og foretaksobligasjoner med lav rentefølsomhet
  • Fondet vil normalt plassere 2/3 i finansobligasjoner og 1/3 i foretaksobligasjoner
  • Passer for deg som har en mellomlang til lang investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i %DatoKursSiste dagHittil i år3mnd12mnd3 år5 år10 årSiden start
Landkreditt Høyrente 24.02.2017 101,07 0,01 1,13 1,41 4,73 2,26 3,19 4,22 4,11

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Høyrente 0 50 100 150 200 22.11 2005 24.11 2006 28.11 2007 01.12 2008 03.12 2009 07.12 2010 09.12 2011 27.12 2012 16.01 2014 03.02 2015 18.02 2016 23.02 2017
Fondsfakta: Landkreditt Høyrente
Fondstype: Rentefond
Forvalter: Per Bjarne Kvande
Fondets startdato: 22.11.2005
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 0,25 p.a.
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010279029
Status: UCITS
Registrert Norge
Forventet rentefølsomhet: 0,15
Rentefølsomhet
per 31.01.17:
 0,10
Vektet gjennomsnittlig
løpetid per 31.01.17:

 1,34

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.