Hopp direkte til innhold

Landkreditt Høyrente

  • Et rentefond som investerer i finans- og foretaksobligasjoner med lav rentefølsomhet
  • Fondet vil normalt plassere 2/3 i finansobligasjoner og 1/3 i foretaksobligasjoner
  • Passer for deg som har en mellomlang til lang investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i %DatoKursSiste dagHittil i år3mnd12mnd3 år5 år10 årSiden start
Landkreditt Høyrente 18.08.2017 102,61 0,01 2,67 0,56 4,06 2,11 2,98 4,14 4,07

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Høyrente 0 50 100 150 200 22.11 2005 11.12 2006 28.12 2007 15.01 2009 03.02 2010 22.02 2011 13.03 2012 19.04 2013 26.05 2014 30.06 2015 29.07 2016 17.08 2017
Fondsfakta: Landkreditt Høyrente
Fondstype: Rentefond
Forvalter: Lars Kirkeby
Fondets startdato: 22.11.2005
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 0,25 p.a.
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010279029
Status: UCITS
Registrert Norge
Forventet rentefølsomhet: 0,15
Rentefølsomhet
per 31.07.17:
 0,12
Vektet gjennomsnittlig
løpetid per 31.07.17:

 1,48

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.