Alle endringer i % Dato Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 10 år Siden start Forvaltningshonorar
Landkreditt Høyrente 16.04.2024 104,26 0,01 2,54 2,14 8,24 4,56 3,80 3,14 3,89 0,25
Fondsfakta: Landkreditt Høyrente
Fondstype: Rentefond
Forvalter: Lars Kirkeby
Fondets startdato: 22.11.2005
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 0,25 p.a.
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010279029
Status: UCITS
Registrert Norge
Forventet rentefølsomhet: 0,15
Rentefølsomhet
per 27.03.24:
0,13
Vektet gjennomsnittlig
løpetid per 27.03.24:
1,99

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.