Hopp direkte til innhold

Landkreditt Høyrente

  • Et rentefond som investerer i finans- og foretaksobligasjoner med lav rentefølsomhet
  • Fondet investerer minimum 65 % av porteføljen i finansobligasjoner og maksimalt 35 % i foretaksobligasjoner
  • Passer for deg som har en mellomlang til lang investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i % Dato Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 10 år Siden start
Landkreditt Høyrente 19.11.2018 103,57 0,03 2,52 0,69 2,80 3,09 2,58 3,86 3,94

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Fondsfakta: Landkreditt Høyrente
Fondstype: Rentefond
Forvalter: Lars Kirkeby
Fondets startdato: 22.11.2005
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 0,25 p.a.
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010279029
Status: UCITS
Registrert Norge
Forventet rentefølsomhet: 0,15
Rentefølsomhet
per 31.10.18
 0,14
Vektet gjennomsnittlig
løpetid per 31.10.18:

 2,49

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.