Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Landkreditt Høyrente

  • Et rentefond som investerer i det norske obligasjonsmarkedet
  • Fondet vil normalt bestå av 2/3 bank- og finanseksponering
    og 1/3 foretakseksponering
  • Passer for deg som har mellomlang til lang sparehorisont
Alle endringer i %DatoKursSiste dagHittil i år3mnd12mnd3 år5 år10 årSiden start
Landkreditt Høyrente 05.12.2016 100,23 0,03 3,01 0,74 3,19 2,12 3,22 4,18 4,07

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Høyrente 0 50 100 150 200 22.11 2005 17.11 2006 14.11 2007 10.11 2008 05.11 2009 02.11 2010 28.10 2011 05.11 2012 15.11 2013 26.11 2014 07.12 2015 02.12 2016

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.