Hopp direkte til innhold

Landkreditt Høyrente

  • Et rentefond som investerer i finans- og foretaksobligasjoner med lav rentefølsomhet
  • Fondet vil normalt plassere 2/3 i finansobligasjoner og 1/3 i foretaksobligasjoner
  • Passer for deg som har en mellomlang til lang investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i %DatoKursSiste dagHittil i år3mnd12mnd3 år5 år10 årSiden start
Landkreditt Høyrente 19.01.2017 100,50 0,02 0,56 0,99 3,64 2,21 3,23 4,21 4,10

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Høyrente 0 50 100 150 200 22.11 2005 22.11 2006 22.11 2007 21.11 2008 23.11 2009 23.11 2010 23.11 2011 04.12 2012 19.12 2013 08.01 2015 21.01 2016 18.01 2017
Fondsfakta: Landkreditt Høyrente
Fondstype: Rentefond
Forvalter: Per Bjarne Kvande
Fondets startdato: 22.11.2005
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 0,25 p.a.
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010279029
Status: UCITS
Registrert Norge
Forventet rentefølsomhet: 0,15
Rentefølsomhet
per 30.11.16:
 0,11
Vektet gjennomsnittlig
løpetid per 30.11.16:

 1,42

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.