Alle endringer i % Dato Forvaltningshonorar Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 10 år Siden start
Landkreditt Høyrente 30.01.2023 0,25 100,95 0,05 0,69 2,86 2,92 2,35 2,65 2,69 3,62

Landkreditt Høyrente på to minutter

Fondsfakta: Landkreditt Høyrente
Fondstype: Rentefond
Forvalter: Lars Kirkeby
Fondets startdato: 22.11.2005
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 0,25 p.a.
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010279029
Status: UCITS
Registrert Norge
Forventet rentefølsomhet: 0,15
Rentefølsomhet
per 30.12.22:
0,13
Vektet gjennomsnittlig
løpetid per 30.12.22:
1,82

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.