Reiseforsikringen gjelder

Tyveri av bagasje

Får du frastjålet bagasje, om det er en koffert på reise eller en veske på vei til butikken der du bor, er dette dekket.

Forsinket bagasje

Ved forsinket bagasje på utreise, dekker vi nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær.

Forsinket ankomst

Forsikringen dekker utgifter til innhenting av reiserute og overnatting ved forsinkelse.

Fri lounge ved forsinkelse

Er flyet ditt mer enn 60 minutter forsinket, får du gratis tilgang til lounge sammen med ditt reisefølge på inntil fem personer. Husk å registrere reisen senest 24 timer før avreise.

Avbestilling av reisen

Må du avbestille reisen på grunn av sykdom, ulykke eller dødsfall er dette inkludert i forsikringen.

Utgifter ved sykdom eller ulykke

Blir du syk eller utsatt for ulykke på reisen, dekker vi behandlingsutgifter, samt eventuell varig invaliditet og død.

Leiebil fra utlandet

Får du skade på leiebilen, eller utsatt for tyveri dekker vi egenandelen.

Rettshjelp og ansvarsskader

På reise utenfor Norden dekker forsikringen det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg, samt utgifter til juridisk bistand.

Hvem er dekket?

Du kan kjøpe reiseforsikring som gjelder bare deg selv, eller for deg og familien din.

Har du familieforsikring, gjelder den for ektefelle/samboer med felles adresse i folkeregisteret, og egne barn, adoptivbarn og forsterbarn under 21 år. Barnebarn og oldebarn er også forsikret når de reiser sammen med deg eller din ektefelle/samboer.

Skal du være på reise lenger enn 90 dager kan du kontakte oss for utvidet forsikring.

Egenandel

Det er ingen egenandel ved skade eller tap på reiseforsikringen.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Hva om jeg blir syk eller skadet i utlandet?

Landkreditt Forsikring samarbeider med SOS International, som har over 6000 profesjonelle medarbeidere spredt over 70 land. Vi er derfor aldri langt unna deg. Alle som arbeider for SOS International snakker skandinavisk, i tillegg til minimum tre andre språk.

Meld skade til SOS