Reiseforsikring

 • Vær trygg uansett hvor du reiser
 • Fri lounge ved forsinkelse
 • Ingen egenandel
Kontakt oss
Med helårs reiseforsikring er du forsikret fra du forlater hjemmet ditt. Hver dag, hele året. Uansett hvor du reiser hjelper vi deg å finne leger og sykehus som gir deg best hjelp der du er.

Landkreditt Forsikring fikk terningkast fem i Norsk Familieøkonomis kåring av de beste reiseforsikringene i 2021.

Les testen

Reiseforsikringen gjelder

 • Tyveri av bagasje: Får du frastjålet bagasje, om det er en koffert på reise eller en veske på vei til butikken der du bor, er dette dekket.
 • Forsinket bagasje: Ved forsinket bagasje på utreise, dekker vi nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær.
 • Forsinket ankomst: Forsikringen dekker utgifter til innhenting av reiserute og overnatting ved forsinkelse.
 • Fri lounge ved forsinkelse: Er flyet ditt mer enn 60 minutter forsinket, får du gratis tilgang til lounge sammen med ditt reisefølge på inntil fem personer. Husk å registrere reisen senest 24 timer før avreise.
 • Avbestilling av reisen: Må du avbestille reisen på grunn av sykdom, ulykke eller dødsfall er dette inkludert i forsikringen.
 • Utgifter ved sykdom eller ulykke: Blir du syk eller utsatt for ulykke på reisen, dekker vi behandlingsutgifter, samt eventuell varig invaliditet og død.
 • Leiebil fra utlandet: Får du skade på leiebilen, eller utsatt for tyveri dekker vi egenandelen.
 • Rettshjelp og ansvarsskader: På reise utenfor Norden dekker forsikringen det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg, samt utgifter til juridisk bistand.

Hvem er dekket

Du kan kjøpe reiseforsikring som gjelder bare deg selv, eller for deg og familien din. Har du familieforsikring, gjelder den for ektefelle/samboer, og barn under 20 år som har samme folkeregistrerte adresse. Barnebarn og oldebarn er også forsikret når de reiser sammen med deg eller din ektefelle/samboer.

Skal du være på reise lenger enn 10 uker kan du kontakte oss for utvidet forsikring.

Egenandel

Det er ingen egenandel ved skade eller tap på reiseforsikringen.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Koronainformasjon

Reiseforsikringen dekker avbestilling av innenlandsreiser ved pålagt karantene fra smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter. Dekningen gjelder når den som er forsikret, forsikredes familie som er bosatt på samme adresse, eller forsikredes eneste reisefølge blir pålagt slik karantene.

Reiseforsikringen dekker avbestilling av utenlandsreiser når Utenriksdepartementet, ved offisielt reiseråd, fraråder reise til reisemålet på avreisetidspunktet. Reisen må være bestilt før reisemålet fikk et offisielt reiseråd.

Omkostninger dekkes kun for utenlandsreiser som avbestilles 14 dager eller mindre før avreisedato.

Vi fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til land der det foreligger reiseråd fra UD. Velger du å reise på tross av reiserådene gjelder forsikringen som opprinnelig avtalt, men ingen hendelser som har sammenheng med koronasituasjonen vil være dekket. Dersom det oppstår uønskede hendelser på reise der det foreligger reiseråd fra UD bør man også være oppmerksom på at det kan være vanskelig for Norsk Utenriksråd å yte konsulær bistand.

Her finner du informasjon om de gjeldende reiserådene fra UD.

Hva om jeg blir syk eller skadet i utlandet?

Landkreditt Forsikring samarbeider med SOS International, som har over 6000 profesjonelle medarbeidere spredt over 70 land. Vi er derfor aldri langt unna deg. Alle som arbeider for SOS International snakker skandinavisk, i tillegg til minimum tre andre språk.