Reiseforsikring

Vår helårs reiseforsikring gjelder på alle reiser, også hvis uhellet er ute i fritiden din.

Beregn pris
Vår helårs reiseforsikring gjelder på alle reiser, også hvis uhellet er ute i fritiden din.

Reiseforsikringen gjelder:

  • Reisegods
  • Ulykke
  • Sykdom
  • Forsinkelser
  • Avbestilling
  • Ansvarsskader
  • Rettshjelp

Reiseforsikring for familie omfatter ektefelle/samboer og barn under 20 år, som alle har samme adresse som deg i Folkeregisteret.

Reiseforsikringen dekker også ting som er lånt og/eller leid.

Skal du være på reise lenger enn 10 uker kan du kontakte oss for utvidet forsikring.