Reiseforsikring

  • Vær trygg uansett hvor du reiser
  • Fri lounge ved forsinkelse
  • Ingen egenandel
Beregn pris
Med helårs reiseforsikring er du forsikret fra du forlater hjemmet ditt. Hver dag, hele året. Uansett hvor du reiser hjelper vi deg å finne leger og sykehus som gir deg best hjelp der du er.

Reiseforsikringen gjelder

Tyveri av bagasje

Får du frastjålet bagasje, om det er koffert på reise eller veske på vei til butikken der du bor, dekker vi tapet.

Skade på bagasje

Blir bagasjen din skadet på reise, dekker vi tapet.

Forsinket bagasje

Ved forsinket bagasje på utreise, dekker vi nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær.

Forsinket ankomst

Forsikringen dekker utgifter til innhenting av reiserute og overnatting ved forsinkelse.

Fri lounge ved forsinkelse

Er flyet ditt mer enn 60 minutter forsinket, får du gratis tilgang til lounge sammen med ditt reisefølge på inntil fem personer. Husk å registrere reisen senest 24 timer før avreise.

Avbestilling av reisen

Må du avbestille reisen på grunn av sykdom, ulykke eller dødsfall er dette inkludert i forsikringen.

Utgifter ved sykdom eller ulykke

Blir du syk eller utsatt for ulykke på reisen, dekker vi behandlingsutgifter, samt eventuell varig invaliditet og død.

Leiebil i utlandet

Får du skade på leiebilen, eller utsatt for tyveri dekker vi egenandelen.

Rettshjelp og ansvarsskader

På reise utenfor Norden dekker forsikringen det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg, samt utgifter til juridisk bistand.

Hvem er dekket

Du kan kjøpe reiseforsikring som gjelder bare deg selv, eller for deg og familien din. Har du familieforsikring, gjelder den for ektefelle/samboer, og barn under 20 år som har samme folkeregistrerte adresse. Barnebarn og oldebarn er også forsikret når de reiser sammen med deg eller din ektefelle/samboer.

Skal du være på reise lenger enn 10 uker kan du kontakte oss for utvidet forsikring.

Egenandel

Det er ingen egenandel ved skade eller tap på reiseforsikringen.

Beregn pris