Med helårs reiseforsikring er du forsikret fra du forlater hjemmet ditt. Hver dag, hele året. Uansett hvor du reiser hjelper vi deg å finne leger og sykehus som gir deg best hjelp der du er.

Reiseforsikringen gjelder

  • Tyveri av bagasje: Får du frastjålet bagasje, om det er en koffert på reise eller en veske på vei til butikken der du bor, er dette dekket.
  • Forsinket bagasje: Ved forsinket bagasje på utreise, dekker vi nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær.
  • Forsinket ankomst: Forsikringen dekker utgifter til innhenting av reiserute og overnatting ved forsinkelse.
  • Fri lounge ved forsinkelse: Er flyet ditt mer enn 60 minutter forsinket, får du gratis tilgang til lounge sammen med ditt reisefølge på inntil fem personer. Husk å registrere reisen senest 24 timer før avreise.
  • Avbestilling av reisen: Må du avbestille reisen på grunn av sykdom, ulykke eller dødsfall er dette inkludert i forsikringen.
  • Utgifter ved sykdom eller ulykke: Blir du syk eller utsatt for ulykke på reisen, dekker vi behandlingsutgifter, samt eventuell varig invaliditet og død.
  • Leiebil fra utlandet: Får du skade på leiebilen, eller utsatt for tyveri dekker vi egenandelen.
  • Rettshjelp og ansvarsskader: På reise utenfor Norden dekker forsikringen det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg, samt utgifter til juridisk bistand.

Hvem er dekket

Du kan kjøpe reiseforsikring som gjelder bare deg selv, eller for deg og familien din.

Har du familieforsikring, gjelder den for ektefelle/samboer med felles adresse i folkeregisteret, og egne barn, adoptivbarn og forsterbarn under 20 år. Barnebarn og oldebarn er også forsikret når de reiser sammen med deg eller din ektefelle/samboer.

Skal du være på reise lenger enn 10 uker kan du kontakte oss for utvidet forsikring.

Egenandel

Det er ingen egenandel ved skade eller tap på reiseforsikringen.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Spørsmål og svar om Covid-19

Hvor finner jeg informasjon om gjeldende reiseråd?

Vi anbefaler deg å laste ned Utenriksdepartementets (UD) app «Reiseklar». Der vil du finne reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering. Alternativt så finner du informasjon om de gjeldende reiserådene her 10x10px-ekstern-lenke-graa.png.

Dekker dere avbestilling på grunn av reiseråd fra UD?

Reiseforsikringen vår dekker avbestilling av utenlandsreiser når UD, ved offisielt reiseråd, fraråder reise til reisemålet på avreisetidspunktet. Reisen må være bestilt før reisemålet fikk et offisielt reiseråd.

Gjelder reiseforsikringen til land som har reiseråd fra UD knyttet til Covid-19?

Reiseforsikringen vår gjelder, men utgifter som er knyttet til Covid-19 vil ikke være dekket. Alt annet dekkes i henhold til gjeldende vilkår.

Dekkes avbestilling av innenlandsreiser knyttet til Covid-19?

Reiseforsikringen dekker avbestilling av innenlandsreiser ved pålagt karantene fra smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter. Dekningen gjelder når den som er forsikret, forsikredes familie som er bosatt på samme adresse, eller forsikredes eneste reisefølge blir pålagt slik karantene.

Dekker reiseforsikringen ekstrautgifter hvis jeg kommer i karantene på reisen?

Reiseforsikringen dekker ekstrautgifter til opphold og eventuelt ny hjemreisebillett dersom du har blitt pålagt smittekarantene som følge av Covid av stedlige myndigheter.

Hva om jeg blir syk eller skadet i utlandet?

Landkreditt Forsikring samarbeider med SOS International, som har over 6000 profesjonelle medarbeidere spredt over 70 land. Vi er derfor aldri langt unna deg. Alle som arbeider for SOS International snakker skandinavisk, i tillegg til minimum tre andre språk.