Landkreditt Norden Utbytte A

  • Et aksjefond som i hovedsak investerer i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis notert på de nordiske børsene.
  • Passer for deg som har mer enn 5 års investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i % Dato Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år Siden start
Landkreditt Norden Utbytte A 14.01.2022 149,41 -1,09 -3,33 2,98 15,63   14,75

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Fondsfakta: Landkreditt Norden Utbytte A
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Ulf Leinebø
Fondets startdato: 14.02.2019
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,50 % p.a
Minste tegningsbeløp: 300 kroner
ISIN: NO0010838642
Status: UCITS
Registrert Norge

Landkreditt Norden Utbytte på to minutter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.