Alle endringer i % Dato Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år Siden start Forvaltningshonorar
Landkreditt Norden Utbytte A 19.02.2024 163,90 -0,31 2,35 4,51 8,96 7,63 10,35 1,30
Landkreditt Norden Utbytte I 19.02.2024 167,48 -0,30 2,39 4,59 9,29 8,04 10,83 1,00
Landkreditt Norden Utbytte N 19.02.2024 164,75 -0,30 2,39 4,59 9,29     1,00
Fondsfakta: Landkreditt Norden Utbytte A
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Ulf Leinebø
Fondets startdato: 14.02.2019
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,30 % p.a
Minste tegningsbeløp: 300 kroner
ISIN: NO0010838642
Status: UCITS
Registrert Norge
Fondsfakta: Landkreditt Norden Utbytte I
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Ulf Leinebø
Fondets startdato: 14.02.2019
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,00 % p.a
Minste tegningsbeløp: 10 millioner kroner
ISIN: NO0010838659
Status: UCITS
Registrert Norge
Fondsfakta: Landkreditt Norden Utbytte N
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Ulf Leinebø
Fondets startdato: 01.06.2022
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,00 % p.a
Minste tegningsbeløp: 300 kroner
ISIN: NO0012447145
Status: UCITS
Registrert Norge

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.