Som medlem i Norges Bondelag er det enkelt og lønnsomt for deg å bruke oss. 

Forsikring

Du får en av markedets aller beste priser på personforsikringer. Bønder er flinke til å forsikre traktorer, bygninger og buskap, men glemmer seg selv. Husk at du er gårdens viktigste ressurs!

Livsforsikring.svg Livsforsikring Sykelonn-fleksi.svg Helseforsikring Ufore.svg Uføreforsikring Ulykke.svg Ulykkesforsikring Yrkesskade.svg Yrkesskadeforsikring Barn-ungdom.svg Barneforsikring Kritisk-sykdom.svg Kritisk sykdomsforsikring

Medlemskonto og sparing

Vekstkonto for medlemmer - få vår beste sparerente fra første krone.

Kapitalkonto Medlem - gir en god rente for beløp over 500.000 kroner.

Medlemskonto - med bankkort uten årsgebyr.

Pensjon - 25 prosent medlemsrabatt på administrasjonskostnader ved sparing i pensjon for bedrifter eller selvstendig næringsdrivende.

Aksjefond - Du betaler kun 0,15 prosent tegnings- og innløsningsgebyr i våre aksjefond. Dersom du selv registrerer tegningen i VPS Investortjenester, vil det bli belastet full provisjon. Ta derfor kontakt med banken slik at banken kan registrere tegningen for deg.

Lån

Som medlem slipper du depotgebyr når du tar opp lån hos oss.

laan.svg Søk boliglån laan.svg Søk Bondelagets boligstart traktor.svg Søk landbrukslån

Konto for lokallag

Vi har gode betingelser på konto for lokallag i Norges Bondelag. Det er enkelt å opprette konto for lokallaget under Norges Bondelag sitt organisasjonsnummer. Du kan også enkelt endre disponenter til kontoen når kasserer/leder byttes i lokallaget.

brukskonto.svg Opprett konto for lokallaget 

Om samarbeidet

Landkreditt er et norsk finanskonsern med lange tradisjoner og solide røtter på bygda. Her får Bondelagets medlemmer fordeler som gjør hverdagen både tryggere og mer lønnsom.

Bonden har kanskje Norges tøffeste yrke og er mer utsatt for skader og ulykker. Det å være bonde er også et sårbart yrke fordi de fleste bønder driver for seg selv. Bondelagets personforsikringer er markedets beste og billigste for bonden og familien.

Bondelagets medlemmer får også markedsledende tilbud i Landkreditt Bank, både innen driftskonto, sparing og lån.

Våre rådgivere har bred kunnskap og forståelse for bondens hverdag og behov.

Spørsmål og svar

Hvem kan få medlemsfordeler?

Alle som er medlem av Norges Bondelag kan bli kunde og dra nytte av avtalen mellom oss og Norges Bondelag. Vi har et stort rådgivningsmiljø som kan gi deg råd tilpasset dine behov innenfor bank, fond og forsikring.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Informasjon om Bondelagets Gruppelivsforsikring

Norges Bondelag har gruppelivsforsikring for sine medlemmer hos Landkreditt Forsikring. Forsikringen gjelder for medlemmer som kjøpte denne før 1.10.2017, og er ikke lenger i salg.

Medlemmer kan nå kjøpe Bondelagets Livsforsikring. Dette produktet har lengre varighet og bedre vilkår enn gruppelivsforsikringen.

Hva skiller de to livsforsikringene?

Bondelagets Gruppelivsforsikring  Bondelagets Livsforsikring

Forsikringssummer:
10 G
20 G

Etter fylte 50 år nedtrappes forsikringssummen gradvis hvert år og flater ut til 5,2 G (eller 10,4 G) fra 60 år til 67 år.

Opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år.

Ordningen er med Hovedforsikret og Medforsikret. Som Medforsikret har du ikke full råderett over forsikringssummen, den tilfaller Hovedforsikret og kan ikke begunstiges andre.

Samboer er ikke likestilt med ektefelle
Samboer kan bare få utbetalt forsikringssummen dersom du oppnevner samboer som begunstiget.

Forsikringssummer:
10 G
20 G
30 G
40 G
50 G

Nedtrapping av valgt forsikringssum starter først ved fylte 55 år. Forsikringssummen nedtrappes gradvis hvert år med 2,5 % av valgt forsikringssum frem til opphør ved 75 år.

Opphører ved første hovedforfall etter fylte 75 år.

Ordningen med medforsikret vil ikke bli videreført. Som medlem kan du nå tegne en forsikring som du har full råderett over. Det innebærer at du også bestemmer hvem som skal få hele eller deler av erstatningen om du skulle falle fra. Maksimal forsikringssum er nå 50 G mot tidligere 20 G.

Samboer og ektefelle er likestilt
Erstatningen utbetales i følgende rekkefølge:
1. Ektefelle/registrert partner/samboer*
2. Livsarvinger/arvinger etter lov

*se vilkårene for fullstendig beskrivelse

Se vilkår for Bondelagets Livsforsikring  for fullstendig dekningsomfang.

Se vilkår for Bondelagets Gruppelivsforsikring for fullstendig dekningsomfang.

 

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!