Byggekreditt gir deg en gunstig og fleksibel finansiering av byggeprosjekter i landbruket. Med byggekreditt har du penger til å betale de løpende utgiftene du får i løpet av byggeprosessen.

Hvordan fungerer byggekreditt?

  • Når lånedokumenter er undertegnet og panterettene er tinglyst, åpnes byggekreditten
  • Byggeleder sender fakturaene til banken for betaling
  • Byggeleder rapporterer til oss om fremdriften
  • Renter betales av trukket beløp
  • Provisjon betales av kredittrammen
  • Når byggeprosjektet er ferdigstilt, erstattes byggekreditten med et langsiktig nedbetalingslån