Livsforsikring handler om å gi økonomisk trygghet for dine nærmeste om du skulle falle fra:

  • Sikre at dine etterlatte kan beholde boligen
  • Sikre barna en trygg økonomisk oppvekst
  • Sikre at samboer kan løse ut eventuelle livsarvinger/særkullsbarn

Samboer er ikke likestilt med ektefelle og kan bare få utbetalt forsikringssummen dersom du oppnevner samboer som begunstiget.

Forsikringen gir en engangsutbetaling som er fritatt inntektsskatt, dersom du dør i forsikringstiden.

Forsikringen kan kjøpes fra 18 år og til du fyller 70 år. Opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 80 år.

Forsikringssummer som kan velges:

  • 10 G
  • 20 G
  • 30 G
  • 40 G

Forsikringssummen avtrappes fra 55 år.

Helsekrav og dokumentasjon

Det er krav om helseopplysninger (helseerklæring).

Ved høye forsikringssummer eller høy alder ved kjøp, kan det i tillegg bli krav om legeerklæring, legeundersøkelse og finansielle opplysninger.

Premie

Premien fastsettes etter alder og valgt forsikringssum. Videre kan det komme tillegg i premien hvis din helse ikke er tilfredsstillende. Hvis du røyker vil det alltid bli et prispåslag.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.