Bondens livsforsikring

  • Sikre økonomien til dine nærmeste
  • Utbetaling uansett dødsårsak
  • Skattefri utbetaling
Kontakt oss for tilbud
Med livsforsikring sikrer du familien din økonomisk i en vanskelig tid. Livsforsikringen bidrar til at dine etterlatte kan opprettholde levestandarden dersom du dør.

Har du noen gang tenkt på hva som vil skje med de som står deg nær dersom du dør?

Er du forelder med familie, små barn og stort lån kan konsekvensene bli store om du dør. Det er derfor viktig å sikre barna en trygg økonomisk oppvekst. En livsforsikring kan for eksempel bidra til at de gjenlevende kan betale ned på lån, og dermed har muligheten til å beholde felles bolig.

Livsforsikring er også viktig å tenke på om du ikke har barn. Har du samboer eller ektefelle med felles bolig, eller om du har noen som på annen måte er avhengige av din inntekt, kan disse sikres økonomisk med en livsforsikring.

Sikre de du er glad i

Du bestemmer selv hvem som skal få utbetalingen ved å fylle inn vårt begunstigelsesskjema. Det er i utgangspunktet din ektefelle eller dine barn som vil å utbetalingen. Det er derfor viktig å huske på at samboere ikke er likestilt med ektefeller. 

Livsforsikring gir en engangsutbetaling som er fritatt inntektsskatt og du bestemmer selv hvor stort forsikringsbeløpet skal være.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.