Gårdskreditt

  • Fra 2,59 % nominell rente
  • Inntil 60 % av eiendommens verdi
  • Enkel tilgang på ekstra kapital
Søk gårdskreditt
Gårdskreditt er en avtalt kredittramme med sikkerhet i landbrukseiendom som gir deg større økonomisk frihet. Du har tilgang til kreditten i nettbanken og det er det er opp til deg hva du bruker den på.

Medlemsprodukt

Med dette produktet blir du medlem i samvirket Landkreditt.

Se medlemsfordelene

Vi pantesikrer gårdskreditten innenfor 60 % av eiendommens låneverdi. I noen tilfeller kan vi gi kredittramme på inntil 80 % av låneverdien, men da vil vi stille strengere krav til din økonomi.

Gårdskreditt innvilges fra 250.000 kroner og oppover og med inntil 15 års varighet. Nedbetalingen er fleksibel og renter betaler du bare av beløpet du har brukt. Vi foretar en årlig sjekk av kreditten din.

Det lar seg også gjøre å kombinere landbrukslån med gårdskreditt.

Alle med gårdskreditt, landbrukslån eller driftskreditt hos oss, blir medlem i samvirket Landkreditt SA. Som medlem kan du være med å påvirke styringen av Landkredittkonsernet. Landkreditt har vært en viktig tilbyder av lån til norsk landbruk siden starten i 1915 og har Norges fremste kompetansemiljø innen landbruksfinansiering.

Spørsmål og svar

Hva er forskjellen på landbrukslån og gårdskreditt?

Landbrukslån nedbetales etter en fast nedbetalingsavtale. Med gårdskreditt kan du selv bestemme når og hvor mye som skal nedbetales så lenge du er innenfor den avtalte kredittrammen.

Du trenger ikke å søke om opplåning hvis du ønsker å øke lånet ditt innenfor kredittens ramme. Kreditten har du tilgang til i nettbanken, du kan overføre ønsket beløp fra lånekontoen til brukskontoen.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvordan får jeg ut kreditten når jeg trenger ekstra penger?

Trenger du ekstra penger kan du selv overføre ønsket sum fra lånekontoen til brukskontoen din.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hva betaler jeg renter på hvis jeg har gårdskreditt?

Du betaler kun renter på den summen du til enhver tid har i lån/kreditt. Du betaler ikke renter eller provisjon på ubenyttet kredittramme.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Koster det noe å ha gårdskreditt?

Det koster ingenting å ha gårdskreditt utover renten som betales kvartalsvis på det beløpet du til enhver tid låner. Se øvrige priser.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!