Gårdskreditt

  • Fra 2,59 % nominell rente
  • Inntil 60 % av eiendommens verdi
  • Enkel tilgang på ekstra kapital
Søk gårdskreditt
En avtalt kredittramme med sikkerhet i gården gir deg større økonomisk frihet. Du har tilgang til kreditten i nettbanken og det er det er opp til deg hva du bruker den på.

Medlemsprodukt

Med dette produktet blir du medlem i samvirket Landkreditt.

Se medlemsfordelene

Dette er gårdskreditt

  • En avtalt kredittramme fra 250.000 kr og oppovover.
    • Nedbetalingen er fleksibel og du betaler bare renter av beløpet du bruker.
    • Kreditten har en varighet på 15 år, med mulighet for forlengelse.
    • Tar sikkerhet i landbrukseiendom. Vi kan gi en kreditt som tilsvarer inntil 60 % av eiendommens låneverdi. Vi kan i noen tilfeller gi inntil 80 %, men da vil vi stille strengere krav til økonomien din.

Du kan kombinere en gårdskreditt med andre typer landbrukslån. Vi har flere typer lanbrukslån, tilpasset ulike behov.

Med gårdskreditt blir du medlem

Gårdskreditt gir også medlemskap i Landkreditt SA. Siden 1915 har Landkreditt vært en viktig tilbyder av lån til norsk landbruk, og har i dag Norges fremste kompetansemiljø på landbruksfinansiering. Som medlem kan du være med å påvirke styringen av Landkredittkonsernet.

 

Spørsmål og svar

Hva er forskjellen på landbrukslån og gårdskreditt?

Landbrukslån nedbetales etter en fast nedbetalingsavtale. Med gårdskreditt kan du selv bestemme når og hvor mye som skal nedbetales så lenge du er innenfor den avtalte kredittrammen.

Du trenger ikke å søke om opplåning hvis du ønsker å øke lånet ditt innenfor kredittens ramme. Kreditten har du tilgang til i nettbanken, og du kan overføre ønsket beløp fra lånekontoen til brukskontoen.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvordan får jeg ut kreditten når jeg trenger ekstra penger?

Du har tilgang til gårdskreditten din i nettbanken. Trenger du ekstra penger kan du overføre ønsket sum fra gårdskredittkontoen til brukskontoen din, på samme måte som du overfører mellom andre kontoer.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hva betaler jeg renter på hvis jeg har gårdskreditt?

Du betaler kun renter på den summen du til enhver tid har i lån/kreditt. Du betaler ikke renter eller provisjon på ubenyttet kredittramme.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Koster det noe å ha gårdskreditt?

Det koster ingenting å ha gårdskreditt utover renten som betales kvartalsvis på det beløpet du til enhver tid låner. Se øvrige priser.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!