Skal du kjøpe gård, eller har behov for å gjøre større investeringer? Landbrukslån er en trygg og langsiktig finansieringsform for din gård.

Dette er landbrukslån

  • Passer for deg som skal låne til konsesjonspliktig landbrukseiendom eller driftsmidler.
  • Lånet tar pant i landbrukseiendom. 
  • Annuitetslån eller serielån med inntil 30 års løpetid, og med mulighet for 5 års avdragsfrihet.
  • Du kan som hovedregel låne inntil 90 % av eiendommens låneverdi.

Landbrukslån til alle behov

Vi tilbyr forskjellige landbrukslån tilpasset ditt behov. Sjekk gjerne våre andre lån til landbruket for å finne lånet som passer best for deg:

Ny bonde-lån
Gårdskreditt
Driftskreditt
Traktorlån
Prosjektfinansiering
Grønt landbrukslån

Med landbrukslån blir du medlem

Landbrukslån gir også medlemskap i Landkreditt SA. Siden 1915 har Landkreditt vært en viktig tilbyder av lån til norsk landbruk, og har i dag Norges fremste kompetansemiljø på landbruksfinansiering. Som medlem kan du være med å påvirke styringen av Landkredittkonsernet.

Spørsmål og svar

Hvem kan få landbrukslån?

Har du konsesjonspliktig eiendom eller driver landbruksrelatert virksomhet, kan du søke om landbrukslån hos oss.
Les mer og søk landbrukslån

Hva skjer etter at jeg har søkt om landbrukslån?

Først når vi har mottatt alle vedlegg kan vi begynne å behandle søknaden din. Vanlig behandlingstid er ca. en uke. Dersom søknaden innvilges vil du motta tilbud til signering enten pr. post eller e-signering. Deretter vil evt. pantobligasjoner sendes til kartverket for tinglysning.

Alle heftelser som forutsettes slettes eller vike prioritet, må være i orden før vi kan utbetale lånet. Når alt er på plass vil utbetaling skje i løpet av noen dager.

Kan jeg få avdragsfrihet?

Vi kan gi avdragsfrihet i inntil 5 år.

Når blir lånet utbetalt?

Lånet blir utbetalt når vi har mottatt papirene i ferdig utfylt stand. Det er tre alternativer:

  • Ved megleroppgjør vil pengene overføres megler på avtalt dato så langt det lar seg gjøre.
  • Når vi må tinglyse nytt pant i eiendommen vil lånet bli utbetalt etter at vi har mottatt panteretten i retur fra tinglysning.
  • Ved opplåning av eksisterende panterett vil lånet bli utbetalt etter at vi har fått papirene i retur. Forutsetninger for lånet må være oppfylt før lånet kan komme til utbetaling. Forutsetningene vil du finne i din låneavtale.

Skal jeg søke boliglån eller landbrukslån?

Du skal søke om landbrukslån hvis eiendommen huset ligger på er en konsesjonspliktig eiendom.

Hvilken sikkerhet krever dere for lånet?

Ved langsiktig finansiering av landbrukseiendommer krever vi 1. prioritets pant i eiendommen. Vi vurderer også pant i løsøre, som tilleggsikkerhet for lånet. Betingelser avtales i det enkelte tilfelle.