Rettigheter og vilkår

Disse betingelser bør leses av alle brukere av Landkredittbank.no.

Innhold og utforming er opphavsrettslig beskyttet. Rettighetshaver av innhold og utforming for Landkreditts nettsider er Landkreditt og Landkreditts informasjonsleverandører. Enhver med tilgang til disse nettsidene plikter å respektere rettighetshavernes immaterielle rettigheter. Innhold og utforming kan ikke gjengis uten skriftlig tillatelse.

Ingen del av informasjonen som presenteres på nettsidene må anses som forpliktende tilbud fra Landkreditts side. Informasjonen på nettstedet, blant annet om produkter og vilkår, kan endres når som helst og uten at dette meddeles brukerne på nevnte sider eller på annen måte.

Informasjonen på Landkredittbank.no er basert på kilder som Landkreditt anser som pålitelige. Landkreditt har søkt å fremskaffe korrekt informasjon, men kan ikke garantere at denne informasjonen er korrekt, oppdatert, fullstendig eller alltid tilgjengelig. Dette fordi Landkreditt blant annet innhenter informasjon fra informasjonsleverandører eller andre kilder. Brukeren kan ikke holde Landkreditt ansvarlig for bruk av, eller mangler ved, informasjonen på Landkredittbank.no, eller de konsekvenser som eventuelt måtte oppstå som følge av bruk av denne informasjonen.

Nettsidene er utviklet for brukere i Norge, og tvister som skulle oppstå vedrørende Landkreditts nettsider, skal avgjøres etter norsk rett med verneting i Norge.

Personopplysninger

Landkreditt følger alle forskrifter i personvernloven ved behandling av personopplysninger. Les mer om innsyn personopplysninger.

Angrerett

Du kan bruke angreretten innen 14 dager fra avtalen er inngått. Ved kjøp av IPS eller personforsikring er fristen 30 dager.

Angrerettskjema (PDF)
Spørsmål og svar om angrerett

Klagemuligheter

Vårt mål er å ha fornøyde kunder, men noen ganger kan det hende at din oppfattelse av saken er annerledes enn vår. Selv om du ikke er fornøyd, skal det være enkelt å være kunde hos oss.

Hvis du ikke er fornøyd, ta alltid først kontakt med saksbehandler som har behandlet din sak. En samtale kan gi nye opplysninger og eventuelle misforståelser kan oppklares. Ofte vil saken bli løst allerede her. Blir vi ikke enige, har du flere muligheter til å kunne gå videre med saken hos oss.

Vi vil gjerne da ha en skriftlig tilbakemelding fra deg. Vennligst benytt dette skjema, eller benytt postadressen under. 

Vi gjør også oppmerksom på din rett til å bringe en tvistesak inn for Finansklagenemda, jf finansavtaleloven § 4 (3).

Ansvarlig redaktør: Ole Laurits Lønnum, konsernsjef.
Redaksjonen kan nås på redaksjon@landkreditt.no

Adresse: Postboks 1824 Vika, 0123 Oslo
Telefon sentralbord: 23 00 08 00