Hopp direkte til innhold

Rettigheter og vilkår

Disse betingelser bør leses av alle brukere av Landkredittbank.no.

Innhold og utforming er opphavsrettslig beskyttet. Rettighetshaver av innhold og utforming for Landkreditt Bank AS's nettsider er Landkreditt Bank AS og Landkreditt Bank AS's informasjonsleverandører. Enhver med tilgang til disse nettsidene plikter å respektere rettighetshavernes immaterielle rettigheter. Innhold og utforming kan ikke gjengis uten skriftlig tillatelse.

Ingen del av informasjonen som presenteres på nettsidene må anses som forpliktende tilbud fra Landkreditt Bank AS's side. Informasjonen på nettstedet, blant annet om produkter og vilkår, kan endres når som helst og uten at dette meddeles brukerne på nevnte sider eller på annen måte.

Informasjonen på Landkredittbank.no er basert på kilder som Landkreditt Bank AS anser som pålitelige. Landkreditt Bank AS har søkt å fremskaffe korrekt informasjon, men kan ikke garantere at denne informasjonen er korrekt, oppdatert, fullstendig eller alltid tilgjengelig. Dette fordi Landkreditt Bank AS blant annet innhenter informasjon fra informasjonsleverandører eller andre kilder. Brukeren kan ikke holde Landkreditt Bank AS ansvarlig for bruk av, eller mangler ved, informasjonen på Landkredittbank.no, eller de konsekvenser som eventuelt måtte oppstå som følge av bruk av denne informasjonen.

Nettsidene er utviklet for brukere i Norge, og tvister som skulle oppstå vedrørende Landkreditt Bank AS's nettsider, skal avgjøres etter norsk rett med verneting i Norge.

Personopplysninger

Landkreditt Bank følger alle forskrifter i personvernloven ved behandling av personopplysninger. Les mer om innsyn personopplysninger.

Utilfredsstillende forhold

Skulle du oppleve et utilfredsstillende forhold fra bankens side vil vi gjerne ha en skriftlig tilbakemelding fra deg. Vennligst benytt dette skjema, eller benytt postadressen under. Vi gjør også oppmerksom på din rett til å bringe en tvistesak inn for Finansklagenemda, jf finansavtaleloven § 4 (3).

Ansvarlig redaktør: Ole Laurits Lønnum, konsernsjef.
Redaksjonen kan nås på redaksjon@landkreditt.no

Adresse: Postboks 1824 Vika, 0123 Oslo
Telefon sentralbord: 23 00 08 00