Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Landkreditt Aksje Global

  • Landkreditt Aksje Global investerer i underfond med en kjerneportefølje av godt diversifiserte globalfond
  • Fondet er bredt eksponert både geografisk, bransjemessig og på selskapsnivå
  • Landkreditt Aksje Global  passer best for deg som har mer enn 5 års investeringshorisont
Alle endringer i %DatoKursSiste dagHittil i år3 år5 år10 årSiden start
Landkreditt Aksje Global 06.12.2016 193,73 0,48 -0,98 13,31 16,37 5,55 6,16

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Aksje Global 0 50 100 150 200 250 15.11 2005 08.11 2006 29.10 2007 15.10 2008 03.11 2009 23.11 2010 09.12 2011 07.12 2012 11.12 2013 12.12 2014 15.12 2015 05.12 2016

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.