Landkreditt Aksje Global

  • Et aksjefond som er investert i en veldiversifisert portefølje av globale underfond
  • Er bredt eksponert både geografisk, bransjemessig og på selskapsnivå
  • Passer best for deg som har mer enn 5 års investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i % Dato Kurs Siste dag Hittil i år 3 år 5 år 10 år Siden start
Landkreditt Aksje Global 25.01.2022 337,22 0,02 -4,42 13,53 10,85 13,26 7,79

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Fondsfakta: Landkreditt Aksje Global
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Per-Erling Mikkelsen
Fondets startdato: 15.11.2005
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,25 % p.a.
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010291800
Status:  UCITS
Registrert  Norge

Landkreditt Aksje Global på to minutter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.