Hopp direkte til innhold

Landkreditt Aksje Global

  • Et aksjefond som er investert i en veldiversifisert portefølje av globale underfond
  • Er bredt eksponert både geografisk, bransjemessig og på selskapsnivå
  • Passer best for deg som har mer enn 5 års investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i % Dato Kurs Siste dag Hittil i år 3 år 5 år 10 år Siden start
Landkreditt Aksje Global 20.03.2018 223,53 0,16 -4,92 5,79 14,94 9,37 6,73

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Aksje Global 0 50 100 150 200 250 15.11 2005 20.12 2006 17.01 2008 27.02 2009 30.04 2010 11.07 2011 20.08 2012 03.10 2013 14.11 2014 30.12 2015 08.02 2017 16.03 2018
Fondsfakta: Landkreditt Aksje Global
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Per-Erling Mikkelsen
Fondets startdato: 15.11.2005
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,25 % p.a.
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010291800
Status:  UCITS
Registrert  Norge

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.