Spørsmål og svar

Hva er tidsfristene for nettbank bedrift?

Betalinger fra nettbank bedrift må være godkjent før klokken 14.00 samme virkedag for å få dagens valutadato.

Betaling til innland (Cut Off)

  • Klokken 09.40, 11.40 og 14.00 for at de skal få samme dags valutadato
  • Klokken 00.10 hvor pengene står på konto om morgenen med samme dags valutadato

Betalinger som godkjennes etter klokken 14.00 fredag eller dag før helligdag kjøres mandag klokken 00.10 med betalings- og valutadato mandag (eventuelt natt til neste virkedag etter helligdag).

Hvis lønningsdag er fredag, bør betalingene legges inn slik at de kjøres før fredag klokken 00.10. Da er pengene på konto om morgenen fredag.

AutoGiro/AvtaleGiro

Oversendes til Nets på følgende tidspunkter klokken 08.30, 11.30 og 13.30.

Filene sendes til Nets og blir kontrollert underveis. Dersom det er feil antall siffer blir filen avvist før den kommer til Nets. Riktig antall siffer er 80 tegn i bredden.

OCR-konteringsdata

OCR-konteringsdata sendes fra Nets, og er garantert klar for henting i nettbank bedrift klokken 17.30. Du avtaler med Nets hvor ofte du vil motta OCR-retur. Du finner konteringsdata i nettbanken 3 måneder tilbake.

Betaling til utland (Cut Off)

Vi bruker DNB som valutabank. Normalt vil det ikke være mulig å stoppe eller endre oppdrag som er innsendt med dagens dato. Dersom en slik situasjon oppstår, må du ta kontakt med oss.

Hva er tvungen KID?

Tvungen KID betyr at innbetalinger ikke blir gjennomført dersom KID-nummeret mangler. Hvis du velger å ha tvungen KID på alle innbetalinger til OCR-kontoen, må kunden informeres om dette kravet.

Hva må et KID-nummer inneholde?

Et KID-nummer kan maksimalt inneholde 25 siffer, men vi anbefaler å la KID-nummeret ha færrest mulig siffer, for å øke sjansen for en god automatisk oppdatering mot kundereskontro.

KID-nummeret må inneholde et gyldig kontrollsiffer utregnet i modulus 10 algoritmen og ved bruk av AvtaleGiro må betaleren ha en unik id. Kontrollsifferet skal avdekke om det er gjort inntastingsfeil eller feil ved OCR-lesing.

Hva er et KID-nummer?

  • KID er et unikt nummer for identifisering av betaler og hva betalingen gjelder
  • KID hjelper deg til å effektivisere innbetalinger av AvtaleGiro, eFaktura og eGiro

KID er et unikt nummer for betaling av regninger for kunden. Det er viktig at du velger en programvareleverandør som sammen med deg kan lage en kort, men tilstrekkelig nøkkel som inneholder opplysninger for en riktig automatisk oppdatering mot kundereskontroen.

Hva er OCR-giro?

  • OCR-giro er en tjeneste for innkreving av alle typer regninger
  • OCR-giro er en faktura med et unikt KID-nummer
  • OCR-giro forenkler innlesningen til kontoer

Med OCR-giro kan du sende faktura med et KID-nummer som definerer hvem det er som betaler og hva betalingen gjelder. Du som oppretter fakturaen bestemmer selv innholdet i KID-nummeret og lengden på den.


Hvordan håndtere eurobetalinger i betalingsfiler?

Sender din bedrift betalingsfiler som inneholder eurobetalinger må disse betalingsfilene sendes i formatet ISO 20022 XML.

Lurer du på noe annet? Søk her: