Forsikring for kulturer

Denne forsikringen dekker driftstap for deg som produserer korn, poteter, frukt, grønnsaker eller andre planteproduksjoner.

Kontakt oss

Produksjon av kulturer

Denne forsikringen dekker driftstap for deg som produserer korn, poteter, frukt, grønnsaker eller andre planteproduksjoner på friland.

Husk å legge inn den totale verdien av alle kulturene på gården i forsikringssummen.

Produserer du gress til eget dyrehold, er det viktig at du forsikrer det beløpet du eventuelt må betale i markedet ved innkjøp av tilsvarende fôr.

Du bestemmer selv hvilken avbruddstid du ønsker: 12, 24 eller 36 måneder.

Dette bør du vite

Du får 20 % rabatt hvis du har brannalarmanlegg på hele gården.

Forsikringen dekker blant annet:

  • Tap forårsaket av brann
  • Feil eller mangelfull vanntilførsel som følge av skade på vannledning på tilknyttet utstyr
  • Tyveri fra bygning, svikt i strømleveranse, avlingssvikt, transportulykke inntil kr 100 000, tap etter skade som rammer kulturens produksjonslokaler-/utstyr, naturskade
  • Avlingssvikt som er forårsaket av klima

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.