Denne forsikringen gjelder høstet/innkjøpt avling, varer til bruk i produksjonen samt innkjøpte og egenproduserte varer.

Dette dekker forsikringen:

  • Avling/varer under transport inntil 100.000 kroner
  • Varer du har for salg inntil 50.000 kroner (denne kan utvides)
  • Avling/varer som eies av andre, og som du har overtatt risikoen for

Ved brann, tyveri eller vannskader får du erstatning inntil den forsikringssummen du har valgt.

Har du sesongvarer og dermed høyere verdi på avlingen/varene i deler av sesongen, kan du velge tilleggsdekninger på dette. På den måten slipper du å betale forsikring for de månedene du ikke har sesongvarer på lager.

Du kan kjøpe tilleggsforsikring for:

  • Hærverk på rundballer ved utendørs lagring
  • Varer under temperert lagring

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

 

Du får 20 % rabatt hvis du har brannalarmanlegg på hele gården.