Forsikring for småfeproduksjon

Det har tatt deg mange år å bygge opp din produksjon. Blir besetningen din utsatt for smittsomme sykdommer eller ulykke, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Kontakt oss
Vår småfeforsikring erstatter tap av dyr og driftstap etter at skaden inntraff. Du kan selv velge hvor lang driftstapsperiode som skal være dekket (12, 18 eller 24 mnd).

Du kan enten kjøpe dekning for ulykke inkludert brann, eller heldekning som også inkluderer driftstap etter sykdom i besetningen.

I Landkreditt Forsikring vil du forholde deg til kun én kunderådgiver. Dette vil gjøre viktige beslutninger enklere for deg.

Opplysningene er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår for småfeproduksjon.