Forsikring for bedriftstap

Driftstaps-/avbruddsforsikringen brukes for å holde liv i din bedrift hvis den blir satt ut av spill, for en kortere eller lengre periode.

De økonomiske forpliktelsene vil ikke bli borte selv om inntektene i en periode reduseres, eller faller helt bort. Driftstapsforsikringen vil i mange tilfeller være helt avgjørende for om virksomheten klarer å komme i gang igjen etter en skade.

Det tapet som dekkes er forskjellen mellom det resultat som ville vært oppnådd uten skade, og det faktiske oppnådde resultatet i avtaleperioden.

Dette bør du vite

Du selv kan velge ansvarstid for din driftstapsforsikring. Ansvarstiden er den lengste tid din bedrift får erstatning for tap ved hel eller delvis driftsstans og kan variere fra 3 til 36 måneder.

Du kan utvide forsikringen med:

  • Dekning for ekstrautgifter
  • Lønn til ansatte ved avbrudd

Følgende utvidelser kan ikke kjøpes på nett:

  • Drifts-/avbruddstap som følge av skade hos din leverandør eller kunde i Norden
  • Drifts-/avbruddstap som følge av skade hos din leverandør eller kunde i hele verden

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.