Traktorer, gravemaskiner og andre hjul- og beltegående maskiner kan ha store verdier, og spiller en viktig rolle for drifta på gården.

Vår forsikring for arbeidsmaskiner er svært fleksibel og gir dekning til de fleste behov. Du kan blant annet velge:
 
  • Maskinskade erstatter bruddskader på motor, drivverk og styring. Vi anbefaler å tegne maskinskade på arbeidsmaskiner under ti år.  
  • Kasko erstatter skader ved utforkjøring, velt og kollisjon som du selv er skyld i. Kaskoen vil også dekke brann, tyveri, hærverk og glasskader.  
  • Delkasko er for deg som bare trenger dekning for brann, tyveri og glasskader.
  • Førerulykke er en tilleggsdekning som gir en engangsutbetaling ved skade eller dødsfall som rammer fører og eventuelle passasjerer.
  • Ansvarsforsikring er obligatorisk om traktoren eller arbeidsmaskinen er registrert med skilter, men vi anbefaler at det også tegnes ansvarsforsikring for uregistrerte kjøretøy. Ansvarsforsikringen dekker skader du påfører andre – både personskader og skader på annen persons eiendom.  

Husk at hvis du skal frakte gods for andre med din arbeidsmaskin kan du kjøpe godsansvarsforsikring som dekker ditt ansvar ved skade.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Dette bør du vite

Ved å kjøpe avbruddsforsikring kan du få dekket ditt driftstap ved 10 eller 30 dagers driftstans ved skade.

Når kan maskinskade tegnes og hvor lenge varer den?

Maskinskade kan tegnes inntil det året arbeidsmaskinen er 10 år. Maskinskaden går ut ved forfall på forsikringen det året arbeidsmaskinen er 15 år. Har du maskinskadeforsikring på en arbeidsmaskin i annet selskap i dag kan den overflyttes til oss, selv om den er over 10 år.

Hva er egenandelen på arbeidsmaskinforsikring?

Egenandelen vil variere ut fra hvilke dekninger du velger å ta med. Du finner informasjon om egenandeler i fullstendige vilkår. Har du allerede arbeidsmaskinforsikring er egenandelen oppgitt på forsikringsbeviset.

Hvilke tilleggsdekninger kan tegnes for arbeidsmaskiner?

Det kan i tillegg tegnes forsikring for godsansvar, førerulykke, gods i kran, redning, transportskade, avbrudd, maskinskade og arbeid på flåte/skip.

Hva skjer om jeg får skade på gods og varer jeg frakter for andre?

Hvis du skal frakte gods og varer for andre med din arbeidsmaskin anbefaler vi å kjøpe en tilleggsdekning for godsansvar. Denne vil dekke ditt ansvar ved skade.

Hva skjer hvis skaden på min arbeidsmaskin gir driftsstans?

Har du en arbeidsmaskin som det er ekstra viktig ikke får driftsstans, kan du tegne egen avbruddsforsikring. Denne kan dekke driftstapet ditt ved skade med forsikringsbeløp tilsvarende 10 eller 30 dagers driftsstans.

Dekker forsikringen bytte av glass?

Ved å velge kasko eller delkasko dekker forsikringen bruddskader på glass.