Landkreditt Nyheter

Stolt sponsor av NBUs høstarrangement

tirsdag 21. september 2021

Landkreditt Bank er med på å gjøre Høstarrangementet mulig som en av våre hovedsponsorer! - Vi gleder oss til samarbeidet og takker for støtten, sier Sofie Sangnæs fra hovedkomiteen i Oppland.

Om odelsrett og odelsskam

tirsdag 21. september 2021

Ikke alle opplever odelsretten som et privilegium. Noen av de som ikke vil overta hjemgården kan fortelle om skamfølelse.

Det blir færre yngre bønder

onsdag 8. september 2021

Antall bønder reduseres. De blir eldre. Arealet hver bonde dyrker øker. Men det skjuler seg mer bak disse trendene.

TINA, FOMO og et stort antall «grønne» børsnoteringer

fredag 3. september 2021

I en tidligere bloggsak har vi omtalt TINA (There Is No Alternative). TINA har i lang tid hatt hovedrollen i et børseventyr med stadig stigende aksjekurser som i all hovedsak er tuftet på veldig lave renter. Renter som ikke lenger er noe aktuelt plasseringsalternativ.
Forrige 1 2 3 4 5  ... Neste 

Landkreditt Nyheter presenterer aktuelle saker som er nyttig for din økonomiske hverdag. Enten du driver landbruk eller om du er personkunde, vil du finne saker om blant annet sparing, lån, forsikring, banktjenester og sikkerhet.