Førstehjemslån

  • Fra 1,79 % nominell rente
  • Inntil 85 % av boligens verdi
  • Frem til fylte 34 år
Søk førstehjemslån
Førstehjemslån kan du få frem til du fyller 34 år.

Lånet gis med sikkerhet i boligen du kjøper, og vi gir lån på inntil 85 % av boligens verdi. Nedbetalingstiden er inntil 25 år. Tilbakebetalingen tilpasses din økonomi og avdragsfrihet kan innvilges så lenge lånet ikke overstiger 60 % av boligens verdi. Vi tar ingen termingebyr.

Spørsmål og svar

Hva skjer etter at jeg har søkt om boliglån?

Sender du søknad om boliglån får du tilbakemelding umiddelbart.

  • Vi behandler saken, og sender tilbud ved tilsagn
  • Du aksepterer og returnerer lånepapirer i undertegnet stand
  • Vi tinglyser pantet
  • Lånet blir utbetalt

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Koster det noe å flytte boliglånet til dere?

Det koster 500,- i depotgebyr for etablering av nytt pant. Staten tar betalt for tinglysing. Se øvrige priser.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvor mye kan jeg låne?

Hvor mye du kan låne er avhengig av sikkerheten som stilles og husstandens totale inntekt.

Kalkulator: Sjekk din betjeningsevne

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!