Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Depositumskonto

  • Trygghet for både utleier og leietaker
  • Rentene tilfaller leietaker
  • Renten er 0,05 %

En depositumskonto opprettes ved leie av bolig, og disponeres av utleier og leietaker i fellesskap.

Dersom du skal leie ut en bolig bør du opprette en depositumskonto. Dette gir en trygghet både for utleier og leietaker.

For å opprette en depositumskonto, må du som utleier være kunde hos oss, og leietaker må sette inn husleia på kontoen du har hos oss.

Dette trenger du for å opprette depositumskonto

  • Kopi av leiekontrakten
  • Fødsels- eller organisasjonsnummer på begge parter

Depositumskontoen vil være sperret, og uttak må gjøres av leietaker og utleier i fellesskap. Når leieforholdet opphører må begge parter avslutte kontoen skriftlig. Rentene utbetales til leietaker sammen med depositumsbeløpet, eller etter avtale.

Spørsmål og svar