Forsikring for fjørfeproduksjon

Det har tatt deg mange år å bygge opp din produksjon. Blir besetningen din utsatt for smittsomme sykdommer, brann eller annen ulykke, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Vår fjørfeforsikring erstatter tap av dyr og driftstap etter at skaden inntraff. Du kan selv velge hvor lang ansvarstid driftstapet (driftstapsperiode) skal være dekket (12, 24 eller 36 mnd).

Du kan velge mellom to ulike dekninger for fjørfe:

  • Heldekning: Driftstap som følge av ulykke og sykdom
  • Ulykkesdekning: Driftstap som følge av ulykke. Brann er omfattet under ulykke.

I Landkreditt Forsikring vil du forholde deg til kun én kunderådgiver. Dette vil gjøre viktige beslutninger enklere for deg.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.