Distriktssjefer

Våre distriktssjefer ønsker å møte deg ansikt til ansikt når det er snakk om utbygging, eiendomsoverdragelse eller andre prosjekter. De er lokalkjente og har lang erfaring fra landbruket.

Vi har distriktssjefer i Trøndelag, Sørvest, Innlandet og Østlandet.

Torbjørn Skjeppe

Torbjørn Skjeppe

Leder for distriktssjefer og distriktssjef for Østfold,
samt fylker uten egen distriktssjef.

986 03 044
torbjorn.skjeppe@landkreditt.no

Kontor i Oslo.

Torbjørn har jobbet i Landkreditt Bank siden 2005 og har lang erfaring som rådgiver på landbruksavdelingen. Han er fra gård i Rakkestad med kornproduksjon. Han har mastergrad fra Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), og er utdannet takstmann for landbrukseiendommer ved Norges Eiendomsakademi.

Peder Skåre

Peder Skåre

Distriktssjef for Sørvest.

911 01 528
peder.skare@landkreditt.no

Kontor i Klepp Rekneskapslag på Særheim i Klepp.

Peder har tidligere jobbet som banksjef for Landbruket i Sparebank1 SR-Bank, vært rådgiver og fagsjef i Gilde Agro / Nortura, avløser for svineprodusent samt stasjonsleder på en av Norsvins testingsstasjoner. Han er utdannet agronom fra Tveit Jordbruksskole og ble autorisert finansiell rådgiver i 2010.

Voung Lu

Voung Lu

Distriktssjef for Oslo, Akershus, Vestfold og Buskerud.

414 20 606
vuong.lu@landkreditt.no

Kontor i Oslo.

Voung har jobbet i Landkreditt Bank siden 2005 og har lang erfaring fra både landbruksavdelingen og som finansiell rådgiver. Han er diplomøkonom fra BI Gjøvik med spesialisering innen bedriftsutvikling. Voung er også autorisert finansiell rådgiver.

Lars Erik Lundby

Lars Erik Lundby

Distriktssjef for Innlandet.

488 98 672
lars.erik.lundby@landkreditt.no

Kontor i landbrukssenteret på Blæstad.

Lars Erik har åtte års erfaring som distriktssjef i Landkreditt. Han har tidligere jobbet som daglig leder og selger for A-K maskiner. Han driver i tillegg et småbruk med ammeku og kornproduksjon. Lars Erik er utannet innen landbruksteknikk på Blæstad.

Thomas Engan

Thomas Engan

Distriktssjef for Trøndelag.

905 87 931
thomas.engan@landkreditt.no

Kontor i Trondheim.

Thomas har tidligere jobbet som sektorsjef for samfunnsutvikling i Selbu kommune. Han driver i tillegg egen gård med ammeku. Han er  høyskolekandidat i landbruksøkonomi og har også studert skatterett, samfunnsøkonomi og grunnfag i jus.