Våre priser

 • Boliglån 50 % fra1,99 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 1,99 Effektiv rente fra 2,01 %
  Over 1 million Nominell rente fra 2,39 Effektiv rente fra 2,42 %
  Inntil 1 million Nominell rente fra 2,79 Effektiv rente fra 2,83 %
 • Boliglån fra2,15 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 2,15 Effektiv rente fra 2,17 %
  Over 1 million Nominell rente fra 2,55 Effektiv rente fra 2,58 %
  Inntil 1 million Nominell rente fra 2,95 Effektiv rente fra 2,99 %
 • Grønt boliglån 50 % fra1,89 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 1,89 Effektiv rente fra 1,91 %
  Over 1 million Nominell rente fra 2,14 Effektiv rente fra 2,16 %
  Inntil 1 million Nominell rente fra 2,54 Effektiv rente fra 2,57 %
 • Landbrukslån fra4,04 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 1 million innenfor 60 % Nominell rente fra 2,99 Effektiv rente fra 3,03 %
  Inntil 1 million innenfor 60 % Nominell rente fra 3,34 Effektiv rente fra 3,40 %
  Landbrukslån utover 60 % og innenfor 80 % Nominell rente fra 4,04 Effektiv rente fra 4,12 %
 • Grønt boliglån 75 % fra1,99 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 1,99 Effektiv rente fra 2,01 %
  Over 1 millioner Nominell rente fra 2,24 Effektiv rente fra 2,26 %
  Inntil 1 millioner Nominell rente fra 2,64 Effektiv rente fra 2,68 %
 • Gårdskreditt fra2,99 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 1 million, innenfor 60 % av eiendommens verdi Nominell rente fra 2,99 Effektiv rente fra 3,08 %
  Inntil 1 million, innenfor 60 % av eiendommens verdi Nominell rente fra 3,34 Effektiv rente fra 3,49 %
 • Boligkreditt fra2,39 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 2,39 Effektiv rente fra 2,44 %
  Over 1 million Nominell rente fra 2,79 Effektiv rente fra 2,85 %
 • Førstehjemslån/Boliglån Ung fra2,15 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 2,15 Effektiv rente fra 2,17 %
  Over 1 million Nominell rente fra 2,55 Effektiv rente fra 2,58 %
  Inntil 1 million Nominell rente fra 2,95 Effektiv rente fra 2,99 %
 • Grønt landbrukslån 1,79 %
 • Mellomfinansiering fra1,99 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 1,99 Effektiv rente fra 2,01 %
  Over 1 millioner Nominell rente fra 2,39 Effektiv rente fra 2,42 %
  Inntil 1 millioner Nominell rente fra 2,79 Effektiv rente fra 2,83 %
 • Ny bonde-lån fra2,34 %
 • Driftskreditt for landbruket 3,20 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Innskuddsrente Nominell rente 0,00 Effektiv rente 0,00 %
  Kredittrente Nominell rente 3,20 Effektiv rente 3,24 %
  Overtrekk Nominell rente 19,00
 • Traktorlån fra3,65 %