Våre priser

 • Boliglån fra2,90 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 2,90 Effektiv rente fra 2,94 %
  Over 1 million Nominell rente fra 3,30 Effektiv rente fra 3,35 %
  Inntil 1 million Nominell rente fra 3,70 Effektiv rente fra 3,77 %
 • Boligkreditt fra3,05 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 3,05 Effektiv rente fra 3,15 %
  Over 1 million Nominell rente fra 3,45 Effektiv rente fra 3,55 %
 • Førstehjemslån/Boliglån Ung fra2,90 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 2,90 Effektiv rente fra 2,94 %
  Over 1 million Nominell rente fra 3,30 Effektiv rente fra 3,35 %
  Inntil 1 million Nominell rente fra 3,70 Effektiv rente fra 3,77 %
 • Generasjonsskiftelån fra3,40 %
 • Gårdskreditt fra3,70 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 1 million, innenfor 60 % av eiendommens verdi Nominell rente fra 3,70 Effektiv rente fra 3,80 %
  Inntil 1 million, innenfor 60 % av eiendommens verdi Nominell rente fra 4,05 Effektiv rente fra 4,22 %
 • Landbrukslån fra3,70 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 1 million innenfor 60 % Nominell rente fra 3,70 Effektiv rente fra 3,77 %
  Inntil 1 million innenfor 60 % Nominell rente fra 4,05 Effektiv rente fra 4,13 %
  Landbrukslån utover 60 % og innenfor 80 % Nominell rente fra 4,75 Effektiv rente fra 4,86 %
 • Driftskreditt for landbruket 3,90 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Innskuddsrente Nominell rente 0,10 Effektiv rente 0,10 %
  Kredittrente Nominell rente 3,90 Effektiv rente 3,96 %
  Overtrekk Nominell rente 19,00