Våre priser

 • Boliglån 50 % fra1,55 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 1,55 Effektiv rente fra 1,56 %
  Over 1 million Nominell rente fra 1,95 Effektiv rente fra 1,97 %
  Inntil 1 million Nominell rente fra 2,35 Effektiv rente fra 2,38 %
 • Boliglån fra1,79 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 1,79 Effektiv rente fra 1,81 %
  Over 1 million Nominell rente fra 2,19 Effektiv rente fra 2,21 %
  Inntil 1 million Nominell rente fra 2,59 Effektiv rente fra 2,62 %
 • Grønt boliglån fra1,55 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 1,55 Effektiv rente fra 1,57 %
  Over 1 million Nominell rente fra 1,80 Effektiv rente fra 1,82 %
  Inntil 1 million Nominell rente fra 2,20 Effektiv rente fra 2,23 %
 • Boligkreditt fra1,99 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 1,99 Effektiv rente fra 2,07 %
  Over 1 million Nominell rente fra 2,39 Effektiv rente fra 2,48 %
 • Førstehjemslån/Boliglån Ung fra1,79 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 1,79 Effektiv rente fra 1,81 %
  Over 1 million Nominell rente fra 2,19 Effektiv rente fra 2,21 %
  Inntil 1 million Nominell rente fra 2,59 Effektiv rente fra 2,62 %
 • Ny bonde-lån fra1,99 %
 • Gårdskreditt fra2,59 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 1 million, innenfor 60 % av eiendommens verdi Nominell rente fra 2,59 Effektiv rente fra 2,67 %
  Inntil 1 million, innenfor 60 % av eiendommens verdi Nominell rente fra 2,94 Effektiv rente fra 3,08 %
 • Landbrukslån fra2,59 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 1 million innenfor 60 % Nominell rente fra 2,59 Effektiv rente fra 2,62 %
  Inntil 1 million innenfor 60 % Nominell rente fra 2,94 Effektiv rente fra 2,99 %
  Landbrukslån utover 60 % og innenfor 80 % Nominell rente fra 3,64 Effektiv rente fra 3,70 %
 • Driftskreditt for landbruket 2,95 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Innskuddsrente Nominell rente 0,00 Effektiv rente 0,00 %
  Kredittrente Nominell rente 2,95 Effektiv rente 2,98 %
  Overtrekk Nominell rente 19,00