Hopp direkte til innhold

Våre priser

 • Boliglån fra2,40 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 2,40 Effektiv rente fra 2,43 %
  Over 1 million Nominell rente fra 2,80 Effektiv rente fra 2,84 %
  Inntil 1 million Nominell rente fra 3,20 Effektiv rente fra 3,26 %
 • Boligkreditt fra2,55 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 2,55 Effektiv rente fra 2,63 %
  Over 1 million Nominell rente fra 2,95 Effektiv rente fra 3,04 %
 • Førstehjemslån fra2,40 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 2,40 Effektiv rente fra 2,43 %
  Over 1 million Nominell rente fra 2,80 Effektiv rente fra 2,84 %
  Inntil 1 million Nominell rente fra 3,20 Effektiv rente fra 3,26 %
 • Generasjonsskiftelån fra2,90 %
 • Gårdskreditt fra3,20 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 1 million, innenfor 60 % av eiendommens verdi Nominell rente fra 3,20 Effektiv rente fra 3,30 %
  Inntil 1 million, innenfor 60 % av eiendommens verdi Nominell rente fra 3,55 Effektiv rente fra 3,71 %
 • Landbrukslån fra3,20 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 1 million innenfor 60 % Nominell rente fra 3,20 Effektiv rente fra 3,25 %
  Inntil 1 million innenfor 60 % Nominell rente fra 3,55 Effektiv rente fra 3,61 %
  Landbrukslån utover 60 % og innenfor 80 % Nominell rente fra 4,25 Effektiv rente fra 4,28 %
 • Driftskreditt for landbruket 3,65 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Innskuddsrente Nominell rente 0,10 Effektiv rente 0,10 %
  Kredittrente Nominell rente 3,65 Effektiv rente 3,71 %
  Overtrekk Nominell rente 19,00