Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Skal du skille ut en del av en eiendom?

Pantefrafall og prioritetsvikelse

  • Pantefrafall - fjerner heftelser fra parsell
  • Prioritetsvikelse - festers heftelse vil ha førsteprioritet
  • Arealoverføring - når overføringen er en grensejustering

Pantefrafall

Heftelser på den opprinnelige eiendommen følger med på parsellen. For å fjerne heftelsen fra parsellen må du søke om pantefrafall i banken. Du finner informasjon om heftelser knyttet til parsellen i en utskrift fra grunnboka.

Før du søker om pantefrafall må parsellen være tinglyst med nytt gårds- og bruksnummer.

Prioritetsvikelse

Hvis eiendommen det gjelder er en festetomt med festenummer, har festetomten samme heftelser som eiendommen den tilhører. Da kan du ikke søke om pantefrafall.

Isteden kan banken vike prioritet. Det vil si at festers heftelse vil komme først i prioritetsrekken, selv om banken fortsatt har pant i grunnen og eventuelle festeinntekter.

Før du søker om prioritetsvikelse må festekontrakten være tinglyst.

Arealoverføring

Når en del av en eiendom skal overføres til en annen eiendom med andre heftelser, kan ikke arealene sammenføyes. Derfor må panten frafalles i det arealet som skal overføres.

Hvis arealet det gjelder er mindre enn 5 % av den minste av eiendommene, er overføringen en grensejustering. Da er det ikke nødvendig med frafall av pant.

Før du søker om arealoverføring må du kunne vise til et klart oppmålt areal og et saksnummer hos kommunen.