Som bonde svinger både inntekter og utgifter gjennom året. Med driftskreditt har du en innvilget kredittramme tilgjengelig i periodene hvor betalingsevnen på gården er svak.

Driftskreditt er en kortsiktig finansiering med fleksibel nedbetaling. Vi har blant markedets beste betingelser på driftskreditt. 

Dette er driftskreditt

  • Driftskreditt er en konto for gårdens daglige inn- og utbetalinger.
  • Kontoen har en kredittramme som sikrer betalingsevnen din gjennom hele året.
  • Du betaler kun renter for den delen av kreditten du bruker.
  • Du kan knytte et bankkort til kontoen, kortet er gebyrfritt å bruke.

Sikkerhet i det du produserer

Inntekten fra det du produserer på gården, for eksempel korn, slakt eller melk, er sikkerhet for en driftskreditt. Størrelsen på kredittrammen bestemmes etter hvor mye du produserer på gården. Du kan som hovedregel søke om inntil 40 prosent kreditt av dine totale leveranser.

Prøv gjerne vår driftskredittkalkulator for å se hvor mye driftskreditten vil koste deg.

Med driftskreditt blir du medlem

Driftskreditt gir også medlemskap i Landkreditt SA. Siden 1915 har Landkreditt vært en viktig tilbyder av lån til norsk landbruk, og har i dag Norges fremste kompetansemiljø på landbruksfinansiering. Som medlem kan du være med å påvirke styringen av Landkredittkonsernet.

Spørsmål og svar

Hva er driftskreditt?

En driftskreditt er en konto med en avtalt kredittramme for gårdsdriftens daglige inn- og utbetalinger. Du har da en tilgjengelig kreditt som kan benyttes i periodene av året der betalingsevnen i driften er svak. Driftskreditten har sikkerhet i varene du produserer på gården.

Hva koster det å flytte driftskreditten til Landkreditt Bank?

Ikke stort! Etableringsgebyr [Term: Driftskreditt (58)] kroner, og vi ordner alt i forbindelse med flytting av driftskreditten. Se gjerne vår driftskredittkalkulator, for å se hvor mye du kan spare på å bytte til Landkreditt. Se også øvrige priser og omkostninger.

Hvem kan få driftskreditt?

Er du selvstendig næringsdrivende og har leveranser (for eksempel korn, kjøtt og melk) til samvirkeorganisasjoner eller private aktører som er tilknyttet driftskredittordningen, så kan du søke om driftskreditt hos oss.

Hvor mye kan jeg få i driftskreditt?

Størrelsen på driftskreditten står i forhold til gårdsdriften. Du kan få en kredittramme på inntil 40 % av fjorårets totale leveranser, inkludert merverdiavgift. Varemottakeren må imidlertid være medlem i driftskredittordningen, noe de fleste varemottakere i landbruket er. Spesielle vilkår gjelder for leveranser av fjørfekjøtt, pelsdyr og skog.