Driftskreditt

  • 2,95 % nominell rente
  • Kreditt for den daglige driften
  • Sikkerhet i det du produserer på gården
Søk driftskreditt
Driftskreditt er en konto for gårdens daglige inn- og utbetalinger. Kontoen har en kredittramme som sikrer betalingsevnen din gjennom hele året.

Som bonde svinger både inntekter og utgifter gjennom året. Da kan det være vanskelig å sikre betalingsevnen. Med en driftskreditt har du en innvilget kredittramme som kan hjelpe deg med dette.

Medlemsprodukt

Med dette produktet blir du medlem i samvirket Landkreditt.

Se medlemsfordelene

Sikkerhet i det du produserer

Pengene du tjener på for eksempel korn, slakt eller melk settes inn på denne kontoen. Størrelsen på kredittrammen bestemmes etter hvor mye du produserer på gården. Driftskreditten tar dermed sikkerhet i vareleveransene dine, og ikke i fast eiendom.

Du kan som hovedregel søke om inntil 40 prosent kreditt av dine totale leveranser.

Vi har blant markedets beste betingelser på driftskreditt, og du kan knytte et bankkort til kontoen. Kortet som er tilknyttet driftskreditten er gebyrfritt å bruke.

Du betaler kun renter for den delen av kreditten som du faktisk benytter deg av. Prøv gjerne vår driftskredittkalkulator for å se hvor mye driftskreditten vil koste deg.

Med driftskreditt blir du medlem

Alle med driftskreditt, landbrukslån eller gårdskreditt hos oss, blir medlem i samvirket Landkreditt SA. Som medlem kan du være med å påvirke styringen av Landkredittkonsernet.

Landkreditt har vært en viktig tilbyder av lån til norsk landbruk siden starten i 1915 og har Norges fremste kompetansemiljø innen bank, fond og forsikring for landbruket.

Spørsmål og svar

Hva er driftskreditt?

Driftskreditt er en ordning mellom banken og varemottakere. Målsetningen med ordningen er å kunne tilby gårdbrukere gunstig kortsiktig kreditt uten pant i fast eiendom.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hva koster det å flytte driftskreditten til Landkreditt Bank?

Ikke stort! Etableringsgebyr fra 0,- kroner, og vi ordner alt i forbindelse med flytting av driftskreditten. Se øvrige priser og omkostninger.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvem kan få driftskreditt?

Er du selvstendig næringsdrivende og har leveranser til samvirkeorganisasjoner eller private organisasjoner som er tilknyttet driftskredittordningen, kan du søke om driftskreditt hos oss.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvor mye kan jeg få i driftskreditt?

Rammen på driftskreditten du kan få hos oss er på inntil 40 % av fjorårets totale leveranser inkludert merverdiavgift. Varemottakeren må imidlertid være medlem i driftskredittordningen, noe de fleste varemottakere i landbruket er. Spesielle vilkår gjelder for leveranser av fjørfekjøtt, pelsdyr og skog.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!