Hopp direkte til innhold

Driftskreditt

  • 3,65 % nominell rente
  • Kreditt for den daglige driften
  • Sikkerhet i leveranser
Søk driftskreditt
Driftskreditten er en konto for de daglige inn- og utbetalinger knyttet til driften av gården.

Siden driftskreditt er en ordning mellom banken og mottakerne av leveransene fra gården, blir det mulig å tilby gårdbrukere en gunstig kortsiktig kreditt uten pant i fast eiendom. Driftskreditten tar sikkerhet i vareleveransene til varemottakere som er med i driftskredittordningen.

Driftskredittkontoen har en avtalt kredittramme, og størrelsen på kreditten bestemmes ut fra leveransene. Du kan søke om inntil 40 % av netto leveranse. Varemottakere setter produsentoppgjørene inn på denne kontoen.

Du betaler kun renter av det beløpet du har brukt.

Kortet som er tilknyttet kontoen er gebyrfritt å bruke.

Alle med driftskreditt, landbrukslån eller gårdskreditt hos oss, blir medlem i samvirket Landkreditt SA. Som medlem kan du være med å påvirke styringen av Landkredittkonsernet. Landkreditt har vært en viktig tilbyder av lån til norsk landbruk siden starten i 1915 og har Norges fremste kompetansemiljø innen landbruksfinansiering.

Spørsmål og svar

Hva er driftskreditt?

Driftskreditt er en ordning mellom banken og varemottakere. Målsetningen med ordningen er å kunne tilby gårdbrukere gunstig kortsiktig kreditt uten pant i fast eiendom.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hva koster det å flytte driftskreditten til Landkreditt Bank?

Ikke stort! Etableringsgebyr fra 0,- kroner, og vi ordner alt i forbindelse med flytting av driftskreditten. Se øvrige priser og omkostninger.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvem kan få driftskreditt?

Er du selvstendig næringsdrivende og har leveranser til samvirkeorganisasjoner eller private organisasjoner som er tilknyttet driftskredittordningen, kan du søke om driftskreditt hos oss.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvor mye kan jeg få i driftskreditt?

Rammen på driftskreditten du kan få hos oss er på inntil 40 % av fjorårets totale leveranser inkludert merverdiavgift. Driftskreditt gis kun til medlemmer av driftskredittordningen. Spesielle vilkår gjelder for leveranser av fjørfekjøtt, pelsdyr og skog.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!