Priser

Vi endrer rentene våre på lån og innskudd

Norges Bank økte styringsrenten på siste rentemøte. Dette reflekteres i pengemarkedsrentene. Vi justerer renten på lån og innskudd. Her finner du all informasjon om de nye prisene.