Avkastning

30.09.2022
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 7 år 10 år Siden start
Landkreditt Høyrente 101,38 0,03 0,27 1,04 0,46 1,77 2,24 2,56 2,56 3,51
Landkreditt Extra 103,24 0,13 1,29 2,96 2,06 2,59 3,60 4,22   3,87
Landkreditt Aksje Global A 316,02 0,87 -10,43 -1,02 -5,16 6,52 7,47 8,21 12,19 7,05
Landkreditt Aksje Global N 316,32 0,87   -0,95            
Landkreditt Utbytte A 213,34 1,66 -23,99 -11,34 -18,16 3,83 4,74 8,56   10,67
Landkreditt Utbytte I 217,82 1,66 -23,76 -11,27 -17,81 4,32       5,01
Landkreditt Utbytte N 213,55 1,66   -11,27            
Landkreditt Norden Utbytte A 126,15 2,89 -18,39 -5,98 -13,90 4,09       6,61
Landkreditt Norden Utbytte I 128,37 2,89 -18,13 -5,91 -13,53 4,58       7,13
Landkreditt Norden Utbytte N 126,28 2,89   -5,91            

Markedsoppdatering ved Lars Kirkeby

Porteføljeforvalter Lars Kirkeby gir en kort oppdatering på rentefondet Landkreditt Extra. 

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev fra Landkreditt Forvaltning

Ved å registrere deg samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger til utsendelse av vårt nyhetsbrev. Dersom du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, kan du når som helst melde deg av ved å trykke på  lenke nederst i nyhetsbrevet.

Du kan også melde deg av ved å benytte vårt kontaktskjema.Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.