Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Fond

Avkastning

27.09.2016
Alle endringer i %KursSiste dagHittil i år3mnd12mnd3 år5 år7 år10 årSiden start
Landkreditt Utbytte 140,43 -0,33 11,62 9,42 12,45 15,97       15,52
Landkreditt Aksje Global 188,33 0,15 -3,74 5,25 3,01 14,73 17,02 12,29 5,31 5,99
Landkreditt Kina 273,64 0,54 -10,98 4,51 -1,31 8,06 7,60 3,73 8,26 9,57
Landkreditt Extra 98,30 0,02 3,14 3,44 2,57 2,07       3,20
Landkreditt Høyrente 99,84 0,03 2,60 1,62 2,85 2,13 3,32 3,62 4,22 4,10

Avkastning over 12 mnd. er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Renteusikkerhet i markedet

Helt siden finanskrisen har aksjemarkedene blitt kraftig stimulert av styringsrenter på tilnærmet null, kombinert med pengetrykking for tilbakekjøp av obligasjoner, først i USA og deretter i Eurosonen.