Avkastning

18.04.2024
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 7 år 10 år Siden start Forvaltningshonorar
Landkreditt Høyrente 104,31 0,02 2,58 2,13 8,10 4,57 3,80 3,51 3,14 3,89 0,25
Landkreditt Extra 107,78 0,01 4,04 3,25 11,64 7,51 5,51 5,46 4,59 4,91 0,60
Landkreditt Obligasjon A 99,78 0,10                 0,40
Landkreditt Obligasjon I 99,79 0,10                 0,15
Landkreditt Obligasjon N 99,78 0,10                 0,20
Landkreditt Aksje Global A 431,26 0,21 9,53 8,03 17,25 10,62 11,85 10,86 12,43 8,25 1,10
Landkreditt Aksje Global N 433,68 0,21 9,62 8,11 17,60           0,80
Landkreditt Utbytte A 294,72 -0,26 6,19 5,73 14,29 5,12 9,35 10,05 11,95 12,33 1,30
Landkreditt Utbytte I 302,30 -0,25 6,28 5,81 14,64 5,52 9,80     9,64 1,00
Landkreditt Utbytte N 296,38 -0,25 6,28 5,81 14,64           1,00
Landkreditt Norden Utbytte A 167,94 0,31 4,87 5,66 6,11 5,82 10,09     10,53 1,30
Landkreditt Norden Utbytte I 171,69 0,31 4,97 5,74 6,42 6,22 10,56     11,00 1,00
Landkreditt Norden Utbytte N 168,89 0,31 4,97 5,74 6,42           1,00

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev fra Landkreditt Forvaltning

Ved å registrere deg samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger til utsendelse av vårt nyhetsbrev.

Alle felter merket med * må fylles ut.Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.