Hopp direkte til innhold

Avkastning

22.09.2017
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 7 år 10 år Siden start
Landkreditt Utbytte 168,84 0,18 13,89 7,27 23,01 15,73       17,53
Landkreditt Aksje Global 216,17 0,01 7,24 -2,22 13,25 13,49 16,28 13,35 6,72 6,72
Landkreditt Extra 106,03 -0,02 6,15 1,77 7,95 2,39       4,14
Landkreditt Høyrente 102,85 0,00 2,91 0,85 3,59 2,08 2,89 3,46 4,12 4,06

Avkastning over 12 mnd. er gjennomsnittlig årlig avkastning.