Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Fond

Avkastning

30.08.2016
Alle endringer i %KursSiste dagHittil i år3mnd12mnd3 år5 år7 år10 årSiden start
Landkreditt Kina 278,13 1,24 -9,52 5,60 0,22 9,77 5,92 4,04 8,94 9,81
Landkreditt Aksje Global 192,95 0,43 -1,38 2,75 4,63 16,81 17,86 12,42 6,04 6,28
Landkreditt Extra 97,17 0,12 1,96 3,41 0,43 1,90       2,95
Landkreditt Høyrente 99,46 0,01 2,22 1,68 2,10 2,12 3,26 3,65 4,21 4,10
Landkreditt Utbytte 139,03 0,80 10,50 1,45 12,86 17,05       15,55
- 166,30 0,35 -0,11 2,77 0,07 8,07 2,68 9,02 5,18 5,17

Avkastning over 12 mnd. er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Bekreftelse på gjennomført fusjon

Det ble avholdt andelseiermøte den 31. mai 2016 for å behandle styrets forslag om å fusjonere verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte, med sistnevnte som det overtakende fond.