Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Fond

Avkastning

20.10.2016
Alle endringer i %KursSiste dagHittil i år3mnd12mnd3 år5 år7 år10 årSiden start
Landkreditt Utbytte 147,28 0,62 17,07 6,29 17,31 17,74       16,74
Landkreditt Aksje Global 189,38 0,20 -3,20 -2,16 2,59 14,33 16,94 12,30 4,83 6,01
Landkreditt Kina 280,29 0,17 -8,82 2,10 -3,15 7,64 8,60 3,71 7,64 9,75
Landkreditt Extra 98,68 0,02 3,53 3,34 4,86 2,09       3,24
Landkreditt Høyrente 100,02 0,00 2,79 1,51 3,33 2,15 3,32 3,58 4,21 4,10

Avkastning over 12 mnd. er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Fortsatt gode tall for Landkreditt Utbytte

Aksjefondet Landkreditt Utbytte leverte 2,3 prosent avkastning til andelseierne i september. Fondet har etter dette gitt 14,1 prosent avkastning det siste året og 15,9 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning siden etableringen i februar 2013.

Renteusikkerhet i markedet

Helt siden finanskrisen har aksjemarkedene blitt kraftig stimulert av styringsrenter på tilnærmet null, kombinert med pengetrykking for tilbakekjøp av obligasjoner, først i USA og deretter i Eurosonen.