Er du 45 år eller yngre og i ferd med å etablere deg som bonde? Da hjelper vi deg!

Med Ny bonde-lån får du ekstra gode betingelser på landbrukslånet ditt de tre første årene.

Du får også en egen rådgiver med kompetanse på landbruksfinansiering. Dette kan være til god hjelp i forbindelse med overtakelsen av gården og etableringen av gårdsdriften.

Dette er Ny bonde-lån

  • Ny bonde-lån gir ekstra god pris på lån inntil 5 millioner kroner de tre første årene. Har du behov for et større lån får du ordinære betingelser på det overskytende beløpet.
  • Du får egen rådgiver med god kompetanse på landbruksfinansiering.
  • Vi dekker tinglysningsgebyr på ett pantedokument.

Betingelser for å få Ny bonde-lån

  • Du eller medlåntaker er 45 år eller yngre.
  • Du er i ferd med å etablere deg som bonde, eller har startet opp det siste året.
  • Lånet tar pant i landbrukseiendom og må benyttes til kjøp av landbrukseiendom, skogeiendom eller kjøp av driftsløsøre.
  • Du må benytte Landkreditt som hovedbankforbindelse.

Med Ny bonde-lån blir du medlem

Ny bonde-lån gir også medlemskap i Landkreditt SA. Siden 1915 har Landkreditt vært en viktig tilbyder av lån til norsk landbruk, og har i dag Norges fremste kompetansemiljø på landbruksfinansiering. Som medlem kan du være med å påvirke styringen av Landkredittkonsernet.

Husk at vi også tilbyr forsikringer og kan hjelpe deg med pensjonssparing eller eiendomsmegling for landbruk.

Spørsmål og svar

Hva er Ny bonde-lån?

Ny bonde-lån er et lån med pant i landbrukseiendom for deg som er i ferd med å etablere deg som bonde. Du må være 45 år eller yngre for å kunne benytte deg av tilbudet. Les mer om Ny bonde-lån.

Jeg er over 45 år, hvilket landbrukslån passer for meg?

Er du over 45 år har vi flere gode låneprodukter for landbruk som kan passe for deg. Landbrukslån er for den vanlige landbrukskunden i tradisjonelt landbruk. Risikolån er for deg som har et godt prosjekt, men som har for lavt pantegrunnlag.

Vi har også gårdskreditt, driftskreditt og traktorlån.