Grønt landbrukslån PLUSS er tilpasset deg som ønsker å gjøre flere, eller større grønne investeringer på gården.

Vi ønsker å bidra til at norske bønder kan gjøre tiltak og investeringer som gir mindre utslipp og en mer bærekraftig produksjon. Med Grønt landbrukslån PLUSS får du mulighet til å ta opp større lån, med lengre nedbetalingstid til bærekraftige tiltak.

Hvilke tiltak er mest lønnsomme for din gård?

Norsk Landbruksrådgivning tilbyr klimarådgivning (ekstern lenke) der du får hjelp av en rådgiver til å finne de mest lønnsomme klimatiltakene for din gård. Husk at du kan søke tilskudd til å dekke utgiftene du får med en klimarådgiver hos Landbruksdirektoratet.

Søk tilskudd til klimarådgivning
hos Landbruksdirektoratet 


Norsk landbruksrådgivning utvikler også en klimakalkulator for landbruket (ekstern lenke). Her kan du legge inn data fra gården din, og finne totalt utslipp og mulige forbedringsområder. Klimakalkulatoren er foreløpig tilgjengelig for deg som har produksjon av korn, melk eller gris.