Landkreditt Utbytte A

  • Et aksjefond som i hovedsak investerer i utbyttebetalende norske aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs
  • Passer for deg som har mer enn 5 års investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i % Dato Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år Siden start
Landkreditt Utbytte A 14.01.2022 286,30 -0,15 2,00 6,22 29,50 18,05 14,13 15,33

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Kursen på Landkreditt Utbytte i grafen over er justert for utbytteutbetalinger fra og med 2013 til og med 2017 og rebasert til kurs 100 kr. per andel per den 28.02.2013.

Fondsfakta: Landkreditt Utbytte A
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Sigurd Klev
Fondets startdato: 28.02.2013
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,50 % p.a
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010662836
Status: UCITS
Registrert Norge

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.