Hopp direkte til innhold

Landkreditt Utbytte

  • Et aksjefond som i hovedsak investerer i utbyttebetalende norske aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs
  • Vil normalt utbetale et årlig utbytte til andelseierne
  • Passer for deg som har mer enn 5 års investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i %DatoKursSiste dagHittil i år3mnd12mnd3 årSiden start
Landkreditt Utbytte 18.08.2017 164,18 -0,07 10,75 4,51 25,06 16,09 17,21

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Utbytte 0 50 100 150 200 250 28.02 2013 31.07 2013 20.12 2013 23.05 2014 16.10 2014 13.03 2015 12.08 2015 06.01 2016 06.06 2016 26.10 2016 21.03 2017 17.08 2017
Fondsfakta: Landkreditt Utbytte
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Sigurd Klev
Fondets startdato: 28.02.2013
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,50 % p.a
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010662836
Status: UCITS
Registrert Norge

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.