Hopp direkte til innhold

Landkreditt Utbytte

  • Et aksjefond som i hovedsak investerer i utbyttebetalende norske aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs
  • Vil normalt utbetale et årlig utbytte til andelseierne
  • Passer for deg som har mer enn 5 års investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i % Dato Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år Siden start
Landkreditt Utbytte 19.10.2017 170,44 -0,07 14,97 5,00 20,85 17,92 17,47

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Utbytte 0 50 100 150 200 250 28.02 2013 06.08 2013 07.01 2014 12.06 2014 07.11 2014 15.04 2015 15.09 2015 15.02 2016 20.07 2016 15.12 2016 24.05 2017 18.10 2017
Fondsfakta: Landkreditt Utbytte
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Sigurd Klev
Fondets startdato: 28.02.2013
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,50 % p.a
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010662836
Status: UCITS
Registrert Norge

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.