Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Landkreditt Utbytte

  • Et norsk aksjefond som i hovedsak investerer i utbyttebetalende
    norske aksjer og egenkapitalbevis, som er notert på Oslo Børs
  • Landkreditt Utbytte vil normalt utbetale et årlig utbytte til andelseierne
  • Fondet passer for deg som har mer enn 5 års investeringshorisont
Alle endringer i %DatoKursSiste dagHittil i år3mnd12mnd3 årSiden start
Landkreditt Utbytte 01.12.2016 151,79 0,39 20,65 9,28 19,71 17,45 17,13

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Utbytte 0 50 100 150 200 28.02 2013 09.07 2013 06.11 2013 12.03 2014 18.07 2014 17.11 2014 23.03 2015 29.07 2015 26.11 2015 04.04 2016 05.08 2016 30.11 2016

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.