Hopp direkte til innhold

Landkreditt Utbytte

  • Et aksjefond som i hovedsak investerer i utbyttebetalende norske aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs
  • Vil normalt utbetale et årlig utbytte til andelseierne
  • Passer for deg som har mer enn 5 års investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i %DatoKursSiste dagHittil i år3mnd12mnd3 årSiden start
Landkreditt Utbytte 24.03.2017 157,34 -0,27 2,26 2,75 21,80 16,29 16,75

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Utbytte 0 50 100 150 200 28.02 2013 19.07 2013 28.11 2013 15.04 2014 02.09 2014 16.01 2015 05.06 2015 15.10 2015 29.02 2016 18.07 2016 25.11 2016 23.03 2017
Fondsfakta: Landkreditt Utbytte
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Sigurd Klev
Fondets startdato: 28.02.2013
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,50 % p.a
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010662836
Status: UCITS
Registrert Norge

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.