Alle endringer i % Dato Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år Siden start
Landkreditt Utbytte A 01.07.2022 241,08 0,19 -14,11 -13,49 -6,09 8,23 8,75 12,43
Landkreditt Utbytte I 01.07.2022 245,95 0,19 -13,91 -13,40 -5,64 8,77   8,55
Landkreditt Utbytte N 01.07.2022 241,14 0,19            

Fondsfakta: Landkreditt Utbytte A
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Sigurd Klev
Fondets startdato: 28.02.2013
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,30 % p.a
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010662836
Status: UCITS
Registrert Norge
Fondsfakta: Landkreditt Utbytte I
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Sigurd Klev
Fondets startdato: 18.06.2018
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,00 % p.a
Minste tegningsbeløp: 10 millioner kroner
ISIN: NO0010820632
Status: UCITS
Registrert Norge
Fondsfakta: Landkreditt Utbytte N
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Sigurd Klev
Fondets startdato: 01.06.2022
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,00 % p.a
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0012447137
Status: UCITS
Registrert Norge

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.