Hopp direkte til innhold

Landkreditt Utbytte

  • Et aksjefond som i hovedsak investerer i utbyttebetalende norske aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs
  • Vil normalt utbetale et årlig utbytte til andelseierne
  • Passer for deg som har mer enn 5 års investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i % Dato Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år Siden start
Landkreditt Utbytte 14.12.2017 171,15 -0,15 15,45 1,84 14,65 18,13 16,97

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Utbytte 0 50 100 150 200 250 28.02 2013 12.08 2013 17.01 2014 30.06 2014 01.12 2014 15.05 2015 19.10 2015 29.03 2016 02.09 2016 07.02 2017 21.07 2017 13.12 2017
Fondsfakta: Landkreditt Utbytte
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Sigurd Klev
Fondets startdato: 28.02.2013
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,50 % p.a
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010662836
Status: UCITS
Registrert Norge

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.