Hopp direkte til innhold

Landkreditt Utbytte

  • Et aksjefond som i hovedsak investerer i utbyttebetalende norske aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs
  • Vil normalt utbetale et årlig utbytte til andelseierne
  • Passer for deg som har mer enn 5 års investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i % Dato Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år Siden start
Landkreditt Utbytte 20.03.2018 174,81 0,07 0,84 1,88 14,14 14,46 16,51

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Utbytte 0 50 100 150 200 250 28.02 2013 20.08 2013 04.02 2014 24.07 2014 08.01 2015 29.06 2015 08.12 2015 31.05 2016 09.11 2016 27.04 2017 13.10 2017 16.03 2018
Fondsfakta: Landkreditt Utbytte
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Sigurd Klev
Fondets startdato: 28.02.2013
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,50 % p.a
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010662836
Status: UCITS
Registrert Norge

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.