Forsikringsvilkår

Alle forsikringer har egne vilkår, som forteller hva forsikringen dekker og ikke dekker. Gjennom disse vilkårene spesifiseres omfanget av dekningen og de pliktene som påhviler den forsikrede.

Her finner du våre IPID-dokumenter.