Spar 27.500 kroner med Boligsparing for ungdom (BSU) i året og få skattefradrag på det du sparer.

Skattefradraget er på 10 % av årlig innbetalt beløp på BSU-kontoen. Fradraget blir inntil 2.750 kroner årlig.  

Du kan spare opptil 300.000 kroner totalt til og med inntektsåret du fyller 33 år. Når du fyller 34 år settes renten ned til 3,15 %.

Ønsker du å spare jevnt, kan du selv opprette fast trekk til BSU-kontoen i nettbanken.

Må brukes til bolig

Sparebeløpet fra BSU-kontoen må brukes til kjøp/bygging av primærbolig, nedbetaling av boliglån eller vedlikehold av bolig.

Har du kjøpt bolig, men sparer fortsatt i BSU, får du fra 2021 ikke lenger skattefradrag for det innbetalte beløpet.

Spørsmål og svar

Hvordan åpner jeg BSU hos Landkreditt?

For å opprette, samt ha BSU hos oss, må du ha aktiv brukskonto og kort hos oss.

Fra og med det året du fyller 34 år er det kun mulig å åpne BSU-konto hvis du har boliglån hos oss.

Opprett BSU
Bli kunde

Kan jeg ha flere BSU kontoer?

Nei, du kan kun åpne en BSU-konto, men denne kan overføres mellom finansinstitusjoner. Har du avsluttet din BSU, kan du dessverre ikke åpne ny.

Hvordan avslutter jeg min BSU?

Når du avslutter din BSU-konto, må pengene benyttes til å kjøpe bolig, nedbetale på boliglån eller vedlikehold av bolig. Boligen må være din primærbolig, det vil si den boligen du selv bor i. Benyttes pengene til noe annet, vil det være et brudd på avtalen. Da må skattefordelen tilbakebetales.

  • Skal du benytte BSU som egenkapital ved kjøp av bolig, må vi ha kopi av kjøpekontrakt hvor oppgjørskonto til megler fremkommer.
  • Dersom du skal nedbetale lån i Landkreditt, må du sende melding fra nettbanken med informasjon om lånenummer som skal nedbetales.
  • Har du boligkreditt/gårdskreditt, må du sende melding fra nettbanken med informasjon om kontonummeret på kreditten som skal nedbetales.
  • Dersom du skal nedbetale lån i annen bank, må vi ha en bekreftelse fra banken du har lån i hvor lånenummer er bekreftet og at det er lån til din primærbolig.
  • Skal BSU benyttes til andre formål, er dette å regne som brudd på avtalen. BSU-kontoen kan fortsatt avsluttes, men brudd vil rapporteres til Skatteetaten. Skattefordelen du tidligere har fått må tilbakebetales. Melding om brudd må sendes fra nettbanken og inneholde: bekreftelse på at dette er brudd og at du er innforstått med at skattefordel må tilbakebetales.

Banken kan melde brudd i BSU-kontrakten til Skatteetaten, og du som kunde må da dokumentere til Skatteetaten at BSU-midler er benyttet i henhold til BSU-kontrakten.

Hva er Boligsparing for ungdom (BSU)?

Boligsparing for ungdom (BSU) er en gunstig spareform for deg mellom 18-33 år som ønsker å kjøpe egen bolig i fremtiden. Du kan spare inntil 27.500 kroner i året, maks 300.000 kroner i løpet av hele perioden. Sparing i BSU kan gi deg opptil 2.750 kroner i skattefradrag per år. 

Har du kjøpt bolig, men sparer fortsatt i BSU, får du ikke lenger skattefradrag for årlig innbetalt beløp.