Boligsparing for ungdom

  • 2,50 % rente for deg under 34 år
  • Spar egenkapital til bolig
  • Få 20 % skattefradrag 
Bestill BSU
Spar 25.000 kroner med Boligsparing for ungdom (BSU) i året og få skattefradrag på det du sparer.

Skattefradraget er på 20 % av årlig innbetalt beløp på BSU-kontoen. Fradraget blir inntil 5 000 kroner årlig.  

Du kan spare opptil 300.000 kroner totalt til og med inntektsåret du fyller 33 år. Når du fyller 34 år settes renten ned til 1,40 %.

Sparebeløpet fra BSU-kontoen må brukes til kjøp av fast bolig eller nedbetaling av boliglån. Boligen må være kjøpt etter at BSU-kontrakten er inngått.

Ønsker du å spare jevnt kan du selv opprette fast trekk til BSU-kontoen i nettbanken.

Spørsmål og svar

Hvordan åpner jeg BSU hos Landkreditt?

For å opprette, samt ha BSU hos oss, må du ha aktiv brukskonto og kort hos oss.

Fra og med det året du fyller 34 år er det kun mulig å åpne BSU-konto hvis du har boliglån hos oss.

Opprett BSU
Bli kunde

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Kan jeg ha flere BSU kontoer?

Nei, du kan kun åpne en BSU konto, men denne kan overføres mellom finansinstitusjoner. Har du avsluttet din BSU, kan du dessverre ikke åpne ny.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvordan avslutter jeg min BSU?

Når du avslutter din BSU-konto, må pengene benyttes til enten å kjøpe bolig eller nedbetale på boliglån. Boligen må være din primærbolig, det vil si den boligen du selv bor i. Benyttes pengene til noe annet, vil det være et brudd på avtalen. Da må skattefordelen tilbakebetales.

  • Skal du benytte BSU som egenkapital ved kjøp av bolig, må vi ha kopi av kjøpekontrakt hvor oppgjørskonto til megler fremkommer.
  • Dersom du skal nedbetale lån i Landkreditt, må du sende melding fra nettbanken med informasjon om lånenummer som skal nedbetales.
  • Har du boligkreditt, må du sende melding fra nettbanken med informasjon om kontonummeret på kreditten som skal nedbetales.
  • Dersom du skal nedbetale lån i annen bank, må du kontakte banken du har lån i for opprettelse og overføring av BSU.
  • Skal BSU benyttes til andre formål, er dette å regne som brudd på avtalen. BSU-kontoen kan fortsatt avsluttes, men brudd vil rapporteres til Skatteetaten. Skattefordelen du tidligere har fått må tilbakebetales. Melding om brudd må sendes fra nettbanken og inneholde: bekreftelse på at dette er brudd og at du er innforstått med at skattefordel må tilbakebetales.

Banken kan melde brudd i BSU-kontrakten til Skatteetaten, og du som kunde må da dokumentere til Skatteetaten at BSU-midler er benyttet i henhold til BSU-kontrakten.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hva er Boligsparing for ungdom (BSU)?

Boligsparing for ungdom (BSU) er en gunstig spareform for deg mellom 18-33 år som ønsker å kjøpe egen bolig i fremtiden. Du kan spare inntil 25.000 kroner i året, maks 300.000 kroner i løpet av hele perioden. Sparing i BSU kan gi deg opptil 5.000 kroner i skattefradrag per år.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!