Forsikring for driftsløsøre

Driftsløsøre en en forsikring for alt du har av produksjonsutstyr på gården. Det kan være redskap og utstyr som for eksempel harv, plog og såmaskin.

Beregn pris
Ved brann, tyveri eller vannskader får du erstatning inntil den forsikringssummen du har valgt.

Dette bør du vite

Du får 20 % rabatt hvis du har brannalarmanlegg på hele gården. Har du driftsløsøre lagret på flere eiendommer dekker forsikringen også disse.

Hos oss får du også erstattet:

  • Nyanskaffelser i forsikringsåret, begrenset til 20 % av samlet forsikringssum.
  • Yrkesskade for ulønnet arbeidshjelp i henhold til Lov om Yrkesskade.
  • Utgifter til pålagt fjerning av miljøavfall, med inntil 150.000 kroner.
  • Rekonstruksjon av arkiver med inntil 50.000 kroner.

I Landkreditt Forsikring vil du forholde deg til kun én kunderådgiver. Vi tror dette vil gjøre viktige beslutninger enklere for deg.