Våre priser

 • Plasseringskonto 3,45 %

  Rente
  Fra 2.000.000 - 10.000.000 kroner Rente 3,45 %
  Inntil 2.000.000 kroner Rente 2,75 %
 • BSU 5,25 %

  Rente
  For deg under 34 år Rente 5,25 %
  For deg over 34 år Rente 3,90 %
 • Høyrentekonto 62+ 4,25 %
 • Spare+ 4,25 %

  Rente
  Fra 1.000.000 - 10.000.000 kroner Rente 4,25 %
  Fra 500.000 - 1.000.000 kroner Rente 3,80 %
  Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 3,20 %
  Inntil 100.000 kroner Rente 3,10 %
 • Høyrentekonto medlem 4,10 %

  Rente
  Fra 500.000 - 5 millioner kroner Rente 4,10 %
  Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 3,50 %
  Inntil 100.000 kroner Rente 3,35 %
 • Høyrentekonto 3,95 %

  Rente
  Fra 500.000 - 5 millioner kroner Rente 3,95 %
  Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 3,40 %
  Inntil 100.000 kroner Rente 3,25 %
 • Sparekonto 3,40 %

  Rente
  Fra 100.000 kroner Rente 3,40 %
  Inntil 100.000 kroner Rente 2,90 %
 • Sparekonto for barn 3,40 %

  Rente
  Fra 100.000 kroner Rente 3,40 %
  Inntil 100.000 kroner Rente 2,90 %