Jobb i Landkreditt

Landkreditt er et norsk finanskonsern som leverer produkter og tjenester innen bank, fond, forsikring og eiendomsmegling til kunder i personmarkedet og landbruket over hele landet.

Vi har hatt en fantastisk utvikling de siste årene, og nå tar vi ny sats og rigger oss for ytterligere vekst og utvikling av konsernet. Til denne reisen trenger vi å ha de beste menneskene med oss på laget.

Bli en del av team Landkreditt

Møt de fine folka som jobber hos oss, og hør hva de tenker om å jobbe i finanskonsernet Landkreditt.

Et viktig samfunnsansvar

Vi er et samvirkeforetak eid av norske bønder.  Gjennom virksomheten vår, er vi en bidragsyter til en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling i norsk matproduksjon. Dette er en del av vårt samfunnsoppdrag.

Utvikling og karriere

Som ansatt i Landkreditt får du spennende arbeidsoppgaver og gode muligheter til å videreutvikle deg og din kompetanse, samt finne din vei videre i konsernet.

Sosialt og sporty

I Landkreditt er vi mange aktive mennesker og vi har et inkluderende arbeidsmiljø. Du får mange muligheter til å ta del i fellesskapet gjennom varierte sosiale og sporty aktiviteter gjennom året.

Fleksibilitet

Det er viktig med en god balanse mellom jobb og fritid. Derfor har du fleksibel arbeidstid og mulighet for å jobbe delvis fra hjemmekontor som ansatt i Landkreditt. Om sommeren nyter du fordelen av sommertid og kortere arbeidsdager.

Goder for deg som ansatt

Gunstig personallån og meget gode pensjons- og forsikringsordninger er blant godene for deg som ansatt i Landkreditt. I tillegg kommer kontor med en av Oslos mest sentrale beliggenheter, med herlig personalkantine og tilhørende takterrasse, samt tilgang på ferieleilighet i Spania.

Våre verdier

Våre verdier er solid, oppriktig og langsiktig (SOL).

Solid i betydning faglig fornuftig og ansvarsfull når det gjelder lønnsomhet, risiko og lovlighet. Oppriktig, ærlig og forståelig i beskrivelsen av produkter og tjenester. Jordnær og ujålete i tone og form. Langsiktig i betydning økonomisk bærekraftig og lønnsom for både medlemmer, kunder og konsernet selv.