Spesialist på landbruks- og næringsmegling

Lang erfaring med salg av landbruk

Vi har lang erfaring innen salg av landbrukseiendommer i hele landet. Enten eiendommen har odel eller ikke kan den selges på det åpne markedet til riktig pris.

For selgere For kjøpere