Storfeforsikring

 • Alle typer storfeproduksjon
 • Dekker driftstap som følge av ulykke, brann og sykdom
 • Dekker 12 måneder driftstap ved offentlige sykdomsrestriksjoner
Kontakt oss
Det tar mange år å bygge opp en storfebesetning, og dyrene er grunnlaget for inntekten din.

Uavhengig om du driver med ammeku, fôringsdyr eller melkeproduksjon kan det få store økonomiske konsekvenser om dyrene dine blir utsatt for sykdom, brann eller ulykke. Da er det en trygghet i å ha en forsikring som kan dekke både verdien av dyrene og tapet av inntekt i perioden der dyrene ikke kan produsere.

Storfeforsikringen dekker

 • Ulykke. Dette kan for eksempel være brann, fôrforgiftning eller gjødselgasskade
 • Driftsavbrudd. Du kan velge å ha dekning for et driftsavbrudd på 12, 18 eller 24 måneder
 • Tyveri
 • Bortkomst av dyr fra driftsbygning eller beite
 • Naturskade
 

Du kan også velge dekning for

 • Sykdom
 • Driftstap som følge av statlige restriksjoner ved sykdomsutbrudd i egen eller nærliggende besetninger
 • Driftstap inntil 12 måneder som er en følge av statlige restriksjoner i forbindelse med smittsom dyresykdom

 Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Dekker forsikringen sykdom i besetningen som er tilstede ved tegningstidspunktet?

Nei, forsikringen dekker kun sykdom som oppstår etter tegningstidspunktet. Ved overføring av forsikringen fra annet selskap gjelder forsikringen fra tegningsdato. Ved nytegning av forsikringen dekkes sykdom som oppstår fra 30 dager etter tegningstidspunktet.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Jeg tenker å øke produksjonen de neste årene, må jeg gjøre noe med forsikringen?

Ja, det er viktig at du melder fra om endringer i produksjonen din, både om den økes eller reduseres. Da betaler du riktig pris, og du har full dekning hvis en skade oppstår.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvilken egenandel bør jeg velge?

Du kan velge mellom ulike beløp på egenandelen. Hvilket beløp du velger handler mest om hvor stort tap du er villig til å ta på egen kappe.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hva menes med statlige restriksjoner?

Sykdomsutbrudd i besetningen din, eller nærliggende besetninger, kan gi deg statlige restriksjoner hjemlet i Matloven. Dette kan for eksempel være sanering av buskap eller karantenetid før produksjonen kan gjenopptas.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!