Forsikring for storfe

Det har tatt deg mange år å bygge opp din produksjon. Blir besetningen din utsatt for smittsomme sykdommer eller ulykke, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Våre forsikringer for storfe erstatter driftstap. Ansvarsperioden for driftstap er valgbar for deg som kunde; 12, 18 eller 24 måneder.

Vi tilbyr tre typer forsikringer for storfeproduksjon:

  • Kjøttfe: Kan være ammeku
  • Slaktedyr: Ren oppforing av ungdyr til slakt
  • Melkeproduksjon

Beregn pris på kjøttfe- og slaktedyrproduksjon

Beregn pris på melkeproduksjon

Du kan enten kjøpe dekning for ulykke inkludert brann, eller heldekning som også inkluderer driftstap etter sykdom i besetningen.