Hopp direkte til innhold

Om oss

Landkreditt Bank er en norsk bank med lange tradisjoner og solide røtter på bygda. Vi har alle banktjenestene på nett, brett og mobil - derfor er vi tilgjengelig der du er.

Virksomheten er rettet både mot person- og næringslivsmarked, hvor landbruk utgjør hovedtyngden.

Å bli kunde i Landkreditt Bank er sunt bankvett - både for bønder og byfolk!

Fakta om Landkreditt

  • Stiftet som kredittforening i 1915
  • Landkreditt SA har ca. 9500 medlemmer
  • Konsernet har passert 20 milliarder kroner i forvaltningskapital ved utgangen av 2015
  • Det er ca. 100 ansatte i konsernet. Av disse er 80 ansatt i Landkreditt Bank
  • Landkreditt Bank er Norges eneste samvirkeeide bank

Pressemeldinger

Sterk vekst i Landkreditt

22. februar 2017

Landkreditt fortsetter den sterke utviklingen og har gjennom 2016 oppnådd historisk høy volumvekst i både personmarked og i landbruk.

Ny leder i Landkreditt Forvaltning

28. november 2016

Per-Erling Mikkelsen er ansatt som ny administrerende direktør i Landkreditt Forvaltning. På sikt er målet å ta en større del av fondsmarkedet.