Om oss

Landkreditt er et norsk finanskonsern med lange tradisjoner og solide røtter på bygda. Vi har alle produktene du trenger innen bank, fond og forsikring. Virksomheten er rettet både mot person- og næringslivsmarked, hvor landbruk utgjør hovedtyngden.

Formålet til Landkreditt er å bidra til bedre økonomi for våre medlemmer og kunder gjennom å tilby gode finansløsninger. Vi har produkter innen bank, forsikring, fond og eiendomsmegling.

Fakta om Landkreditt

  • Stiftet som kredittforening i 1915
  • Landkreditt SA har ca. 9500 medlemmer
  • Konsernet har totalt 29 milliarder kroner i forvaltningskapital
  • Det er ca. 165 ansatte i konsernet