Har du gjennomført EL-kontroll?

Visste du at 2 av 3 branner i landbruket skyldes mangler ved eller feil på det elektriske anlegget?

Visste du at 2 av 3 branner i landbruket skyldes mangler ved eller feil på det elektriske anlegget?

I 2023 ble det registrert 101 branner i driftsbygninger og 155 boligbranner på norske gårdsbruk. Brann på gården kan få store konsekvenser både for folk og dyr og selve gårdsdriften.
El-kontroll med termografering i jevnlige intervaller er det beste tiltaket du kan gjøre for å unngå branntilløp og brann på gården din.
Det er du som bonde som er ansvarlig for brannsikkerheten og det forebyggende brannsikringsarbeidet på gården.

Hvilket ansvar har du?

Myndighetene stiller krav til brannvarsling og gjennomføring av faglig el-kontroll hvert 3. år i driftsbygninger med dyr (se punkt nedenfor).
For kunder i Landkreditt kreves el-kontroll med termografering, NEK 405-1-NEK 405-3, hvert 3. år for:

 • driftsbygning med total forsikringssum over 15 millioner
 • driftsbygning med varmluftstørke der myndighetene krever brannvarslingsanlegg og faglig el-kontroll i dyreholdforskriftene:
  • storfe - flere enn 30 dyr
  • hest – flere enn 10 dyr
  • småfe – flere enn 30 vinterfôrede dyr
  • svin – flere enn 10 purker/råner, eller mer enn 60 slaktegris eldre enn 10 uker
  • fjørfe – flere enn 200 dyr i besetningen

NB! Det er viktig at alle bygninger, også bolighus, som ligger 8 meter eller nærmere driftsbygninger/bolighus, blir kontrollert.

Solceller på gården?

Husk at anlegget skal være montert av fagpersonell, el-kontrollert og termografert under belastning.

Sertifiserte el-kontrollører nær deg

Bruk sertifisert el-kontrollør til å utføre el-kontrollen på gården din. Her finner du en oversikt over sertifiserte el-kontrollører:

Få inntil 30 % rabatt på forsikringen med el-kontroll med termografering. 

Trygg gårdsdrift

Ved gjennomført og godkjent el-kontroll med termografering har du:

 • redusert faren for brann og eventuelt driftsavbrudd på gården din
 • oppfylt HMS-forskriftens krav til dokumentasjon av el-sikkerhet
 • oppfylt kriteriet for gode sikkerhetsrabatter til deg som kunde som hos oss

Vi anbefaler alle med gårdsbruk å gjennomføre el-kontroll med termografering, da dette vil kunne avdekke feil og mangler og potensielle branner før de skjer og dermed spare både liv og verdier fra å gå tapt.
Landkreditt er medlem i Landbrukets Brannvernkomite, se også her for viktig informasjon om brann og el-kontroll på norske gårder.