Har du fått en skade som følge av ekstremværet Hans? Ta kontakt med vår skadeavdeling på telefon 22 47 24 50 eller meld skaden her.  Les også våre tips om skadeforbygging i forbindelse med flom.