Medlemssider

Alle som har lån eller kreditt med pant i landbrukseidendom, eller driftskreditt i Landkreditt Bank er medlem i samvirket Landkreditt SA. Medlemskapet innebærer at du har påvirkningskraft på styringen av Landkreditt. Medlemmene velger representanter fra medlemsmassen i sitt distrikt, som danner Landkreditts årsmøte. Dette er konsernets høyeste organ, som er med på å styre konsernets framtid.

Alt om medlemsvalget

Landkreditt er medlemsstyrt, og alle kunder med landbrukslån og landbrukskreditter er medlem hos oss. Hvert år arrangerer vi derfor elektronisk valg av regionale tillitsvalgte, hvor medlemmene kan nominere kandidater og stemme.

Mer om medlemsvalget

Medlemsnytt

Det går mot avlingssvikt i nord

tirsdag 25. august 2020

Det meldes om svært varierende avlinger i Trøndelag og Nord-Norge, og dette kan by på problemer for bøndenes økonomi.