Medlemssider

Alle som har landbrukslån, gårdskreditt eller driftskreditt i Landkreditt Bank er medlem i samvirket Landkreditt SA. Medlemskapet innebærer at du har påvirkningskraft på styringen av Landkreditt. Medlemmene velger representanter fra medlemsmassen i sitt distrikt, som danner Landkreditts årsmøte. Dette er konsernets høyeste organ, som er med på å styre konsernets framtid.

Alt om medlemsvalget

Landkreditt er medlemsstyrt, og alle kunder med landbrukslån og landbrukskreditter er medlem hos oss. Hvert år arrangerer vi derfor elektronisk valg av regionale tillitsvalgte, hvor medlemmene kan nominere kandidater og stemme.

Mer om medlemsvalget

Medlemsnytt

Jakter nye styremedlemmer

tirsdag 14. januar 2020

Valgkomitéen i Landkreditt SA er godt i gang med å lage en innstilling på tillitsvalgte som skal styre konsernet i tiden fremover. Valgene skjer på årsmøtet i slutten av mars.

Tid for benkeforslag

onsdag 4. desember 2019

Valgkomiteene i distriktene er nå ferdige med sine innstillinger på hvem som skal bli tillitsvalgte i Landkreditt. Nå kan du komme med egne benkeforslag.

Fullspekket program på ung bonde-samling

torsdag 31. oktober 2019

Tiril Sjåstad er konferansier på årets unge bonde-samling, som er fullspekket med kjente navn! Du kan blant annet høre Gjert Ingebrigtsen, Olaug Bollestad og vitenskapsformidler Stian Sandø. I tillegg blir det selvfølgelig landbruksfaglige foredrag, før det hele avsluttes med at Vazelina Bilopphøggers spiller opp til fest.