Hopp direkte til innhold

Medlemssider

Alle som har landbrukslån, gårdskreditt eller driftskreditt i Landkreditt Bank er medlem i samvirket Landkreditt SA. Medlemskapet innebærer at du har påvirkningskraft på styringen av Landkreditt. Medlemmene velger representanter fra medlemsmassen i sitt distrikt, som danner Landkreditts årsmøte. Dette er konsernets høyeste organ, som er med på å styre konsernets framtid.

Medlemsnytt

Oppdatert avtale med Norges Bondelag

16. november 2016

Landkreditt og Norges Bondelag signerte i høst en oppdatert samarbeidsavtale. Organisasjonene skal stå enda tydeligere sammen og jobbe for en bedre økonomi for bonden.

Høstmøtet 2016

16. november 2016

Siste uka i oktober gikk Landkreditts tradisjonelle høstmøte av stabelen, denne gang på Elverum.