Hopp direkte til innhold

Medlemssider

Alle som har landbrukslån, gårdskreditt eller driftskreditt i Landkreditt Bank er medlem i samvirket Landkreditt SA. Medlemskapet innebærer at du har påvirkningskraft på styringen av Landkreditt. Medlemmene velger representanter fra medlemsmassen i sitt distrikt, som danner Landkreditts årsmøte. Dette er konsernets høyeste organ, som er med på å styre konsernets framtid.

Medlemsnytt

Nå får du traktorlån

10. mars 2019

Endelig kan vi tilby et traktorlån som tar pant i traktoren. Traktorlånet tilbys til våre medlemmer, og har en rente på 3,5 %.

Rekordstor oppslutning i valget

26. februar 2019

Valget av lokale tillitsvalgte er over, og resultatet er nå klart. Stort engasjement blant medlemmene ga ny rekord i valgdeltagelsen!

Mot skifte av styreleder i Landkreditt

26. februar 2019

Knut A. Nordmo gir seg som styreleder i Landkreditt etter konsernets årsmøte i mars. Hans Edvard Torp fra Vestfold er innstilt som ny styreleder av valgkomiteen. Valget finner sted under årsmøtet.