Hopp direkte til innhold

Medlemssider

Alle som har landbrukslån, gårdskreditt eller driftskreditt i Landkreditt Bank er medlem i samvirket Landkreditt SA. Medlemskapet innebærer at du har påvirkningskraft på styringen av Landkreditt. Medlemmene velger representanter fra medlemsmassen i sitt distrikt, som danner Landkreditts årsmøte. Dette er konsernets høyeste organ, som er med på å styre konsernets framtid.

Medlemsnytt

Nøkkeltall for Landkreditt 2017

22. mars 2018

Landkreditt hadde god volumvekst for både landbruk og personmarked i 2017, med henholdsvis 7,3 og 19,7 prosent. Resultatmessig har konsernet også lagt bak seg et meget godt og positivt år.

Årsmøtet i Landkreditt SA

22. mars 2018

Landkreditts årsmøte var samlet 15. og 16. mars for å behandle regnskapet fra konsernets 102. regnskapsår. Årsmøtet ga uttrykk for å være fornøyd med utviklingen i konsernet.

Nytt styremedlem i Landkreditt SA

22. mars 2018

Wenche Irene Kristiansen ble valgt inn som nytt styremedlem under årsmøtet i Landkreditt SA i mars. Melkebonden fra Sortland ser med spenning på styrevervet hun nå tar fatt på.