Medlemssider

Alle som har landbrukslån, gårdskreditt eller driftskreditt i Landkreditt Bank er medlem i samvirket Landkreditt SA. Medlemskapet innebærer at du har påvirkningskraft på styringen av Landkreditt. Medlemmene velger representanter fra medlemsmassen i sitt distrikt, som danner Landkreditts årsmøte. Dette er konsernets høyeste organ, som er med på å styre konsernets framtid.

Alt om medlemsvalget

Landkreditt er medlemsstyrt, og alle kunder med landbrukslån og landbrukskreditter er medlem hos oss. Hvert år arrangerer vi derfor elektronisk valg av regionale tillitsvalgte, hvor medlemmene kan nominere kandidater og stemme.

Mer om medlemsvalget

Medlemsnytt

Fullspekket program på ung bonde-samling

torsdag 31. oktober 2019

Tiril Sjåstad er konferansier på årets unge bonde-samling, som er fullspekket med kjente navn! Du kan blant annet høre Gjert Ingebrigtsen, Olaug Bollestad og vitenskapsformidler Stian Sandø. I tillegg blir det selvfølgelig landbruksfaglige foredrag, før det hele avsluttes med at Vazelina Bilopphøggers spiller opp til fest.

Høstsamling mellom bonde og børs

tirsdag 29. oktober 2019

24. og 25. oktober var Landkreditts årsmøterepresentanter samlet for kompetanseheving på aktuelle problemstillinger og gode faglige diskusjoner.