Medlemssider

Alle som har et landbrukslån eller en driftskreditt i Landkreditt Bank er medlem i samvirket Landkreditt SA. Medlemskapet innebærer at du kan påvirke styringen av Landkreditt. Hvert distrikt velger tillitsvalgte blant sine medlemmer, og årsmøterepresentantene som velges danner Landkreditts årsmøte. Dette er konsernets høyeste organ, og legger føringer for konsernets framtid.

Medlemsnytt

Ole Harald norgesmester i motorsag

fredag 15. oktober 2021

Ole Harald Løvenskiold Kveseth ble norgesmester og mottok kongepokalen i NM i motorsag, som ble avholdt på NBUs høstarrangement.