Rentene på innskudd vil bli justert 22. mai.

Gårdssparing for unge

  • Rente 4,50 %
  • Spar inntil 30.000 kroner per år
  • Du må ha BSU hos oss for å få GSU
Bestill GSU
Gårdssparing for unge (GSU) er en konto for deg som vil spare til egen gård.

Spar til egen gård

Unge som skal kjøpe egen gård må ha muligheten til å spare opp tilstrekkelig egenkapital. Derfor tilbyr vi GSU med en rente som er betydelig over normale rentesatser for innskudd på denne størrelsen. 

GSU i kombinasjon med BSU gir deg mulighet til å sette inn opptil 550.000 kroner til gode renter. Oppsparte renter kommer i tillegg. GSU-konto gir dessverre ingen skattefradrag, slik som du får på BSU.

Du kan spare på GSU-konto fra du er 18 år og hvis det er behov for det, fortsette ut det året du fyller 45 år.

Så mye kan det bli

Graf: Sparing i BSU og GSU. Grafen viser resultatet av å spare det årlige maksbeløpet i både BSU og GSU fra fylte 18 år. Du vil da bruke 9 år på å nå maksimalt sparebeløp på 550.000 kroner. Deretter kan GSU-kontoen forrente seg helt til du fyller 45 år. Da sitter du med en egenkapital på nesten 1,4 millioner kroner. 

Spørsmål og svar

Får jeg skattefradrag på GSU?

GSU er en supplerende konto til BSU som ikke gir skattefradrag på det årlige sparebeløpet.

Det er flere enn oss som mener at det burde være bedre spareordninger med skattefradrag for å sikre rekrutteringen til landbruket og for å hindre flere tomme bruk, men dette er en politisk beslutning.

Da vi lanserte gårdssparing for unge hadde vi en kampanje for skattefritak på sparingen.

Se hva NBU, bønder og andre mener om behovet for GSU.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hva kan jeg bruke GSU-midlene til?

Uttak fra GSU-kontoen skal kun brukes til kjøp av konsesjonsbelagt landbrukseiendom eller nedbetaling av lån på konsesjonsbelagt landbrukseiendom. Eiendommen må være kjøpt etter at du opprettet GSU-konto i Landkreditt Bank. Dette er betingelsene for å få den ekstra gode renten. Unntaket er hvis uttaket kun er av innskuddet som er gjort samme år.

Ureglementert uttak gjør at GSU-avtalen brytes (se vilkår) og vi regner et straffegebyr på 4 % av saldo, og GSU-kontoen blir avsluttet. Saldoen inkl. renter overføres til ordinær brukskonto og følger vilkårene for brukskonto.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvem kan åpne GSU?

GSU – gårdssparing for unge, er et spareprodukt for unge som ønsker å spare til egen gård. Du må være mellom 18 og 45 år og ha BSU i Landkreditt Bank for å kunne åpne GSU-konto.

Nye kunder må åpne BSU hos oss, eller flytte sin eksisterende BSU-konto fra annen bank. Pengene du sparer i GSU skal benyttes til kjøp av konsesjonsbelagt landbrukseiendom. Se vilkårene

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!