Gårdssparing for unge (GSU) er en sparekonto for deg som vil spare til egen gård.

Unge som skal kjøpe egen gård må ha muligheten til å spare opp tilstrekkelig egenkapital. Derfor tilbyr vi GSU med en rente som er betydelig over normale rentesatser for innskudd på denne størrelsen. 

Du kan spare inntil 30.000 kroner i året, og inntil 250.000 kroner totalt.

Du må ha en BSU-konto for å spare i GSU, og i kombinasjon med BSU har du mulighet til å spare inntil 550.000 kroner til gode renter. Oppsparte renter kommer i tillegg.

Når du fyller 45 år settes renten på GSU-kontoen ned til 2,65 %.

Innskuddsgaranti

Vi er medlem av Bankenes sikringsfond. Dine penger er derfor dekket av Bankenes Sikringsfonds innskuddsgaranti på opptil 2 millioner. Det betyr at pengene dine er trygge hos oss.

 

Betingelser for å spare i GSU

  • Du må ha en aktiv BSU-konto i Landkreditt. Har du BSU i en annen bank kan du flytte den til oss.
  • Du må være mellom 18 og 45 år.
  • Pengene som du sparer i GSU må benyttes til kjøp av landbrukseiendom.

Spørsmål og svar

Får jeg skattefradrag på GSU?

GSU er en supplerende konto til BSU som ikke gir skattefradrag på det årlige sparebeløpet.

Hva kan jeg bruke GSU-midlene til?

Uttak fra GSU-kontoen skal kun brukes til kjøp av konsesjonsbelagt landbrukseiendom eller nedbetaling av lån på konsesjonsbelagt landbrukseiendom. Eiendommen må være kjøpt etter at du opprettet GSU-konto i Landkreditt Bank. Dette er betingelsene for å få den ekstra gode renten. Unntaket er hvis uttaket kun er av innskuddet som er gjort samme år.

Ureglementert uttak gjør at GSU-avtalen brytes (se vilkår) og vi regner et straffegebyr på 4 % av saldo, og GSU-kontoen blir avsluttet. Saldoen inkl. renter overføres til ordinær brukskonto og følger vilkårene for brukskonto.

Hvem kan åpne GSU?

GSU – gårdssparing for unge, er et spareprodukt for unge som ønsker å spare til egen gård. Du må være mellom 18 og 45 år og ha BSU i Landkreditt Bank for å kunne åpne GSU-konto.

Nye kunder må åpne BSU hos oss, eller flytte sin eksisterende BSU-konto fra annen bank. Pengene du sparer i GSU skal benyttes til kjøp av konsesjonsbelagt landbrukseiendom. Se vilkårene