Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

GSU

Gårdssparing for unge

  • Få 4,50 % rente
  • Spar inntil 30.000 kroner per år og 250.000 totalt
  • Du må ha BSU hos oss for å åpne GSU

Unge som skal kjøpe egen gård må ha muligheten til å spare opp tilstrekkelig egenkapital. Derfor velger vi å tilby Gårdssparing for unge (GSU) med en rente som er betydelig over normale rentesatser for innskudd på denne størrelsen.

GSU gir i kombinasjon med BSU mulighet for å sette inn opptil 550.000 kroner til gode renter. (Oppsparte renter kommer i tillegg). GSU-konto gir ingen skattefradrag .

Du kan spare på GSU-konto fra du er 18 år og hvis det er behov for det, fortsette ut det året du fyller 45 år. Les våre vilkår

Så mye kan det bli

Grafen viser resultatet av å spare det årlige maksbeløpet i både BSU og GSU fra fylte

18 år. Du vil da bruke 9 år på å nå maksimalt sparebeløp på 550.000 kroner. Deretter kan GSU-kontoen forrente seg helt til du fyller

45 år. Da sitter du med en egenkapital på nesten 1,4 millioner kroner.

Spørsmål og svar