Forsikringen skal sikre deg økonomisk støtte dersom du skulle bli varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke i forsikringstiden. Med bare uføretrygd fra NAV vil inntekten din bli redusert i en slik grad at det vil gjøre det vanskelig for deg å kunne opprettholde den samme levestandarden du hadde som yrkesaktiv.

Forsikringen gir deg en engangsutbetaling som er fritatt for inntektsskatt.

Forsikringen kan kjøpes fra 18 år og til du fyller 55 år. Uføreforsikringen opphører ved 1. hovedforfall etter fylte 62 år.

Forsikringssummer som kan velges:

  • 10 G
  • 20 G
  • 30 G

Forsikringssummen avtrappes fra 55 år.

Helsekrav og dokumentasjon

Det er krav om helseopplysninger (helseerklæring). Ved høye forsikringssummer eller høy alder ved kjøp, kan det i tillegg bli krav om legeerklæring, legeundersøkelse og finansielle opplysninger.

Premie

Premien fastsettes etter alder og valgt forsikringssum. Videre kan det komme tillegg i premien hvis din helse ikke er tilfredsstillende. Hvis du røyker vil det alltid bli et prispåslag. Det kan også tilkomme reservasjoner i forsikringen dersom helsen din ikke er helt tilfredsstillende.

Utbetalingsregler

For at forsikringen skal komme til utbetaling må du ha vært minst 50 % sammenhengende arbeidsufør i et tidsrom på 2 år og uførheten må vurderes å være varig.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.