Grønt landbrukslån

 • Til bærekraftige tiltak
 • Ingen gebyrer
 • Pris 1,55 %
Søk grønt landbrukslån
Med vårt grønne landbrukslån kan du gjøre investeringer som reduserer utslippene og bidrar til en fremtidsrettet matproduksjon.

Bli med på klimadugnaden

Tenker du å gjøre grønne tiltak på gården? Kontakt oss! Vi kan gi råd og hjelpe deg med finansiering av grønne tiltak eller skadeforebygging i landbruket.

Kontakt oss


Landbruket har inngått et offensivt klimamål, og for å nå målet er alle tiltak som reduserer utslipp viktige. En omlegging i produksjonen kan være kostbar, men den kan også være lønnsom på sikt. Vi ønsker å bidra til at norske bønder kan gjøre tiltak og investeringer som gir mindre utslipp og en mer bærekraftig produksjon. 

Grønne og lønnsomme investeringer

 • Lån fra 100-500.000 kroner til bærekraftige tiltak.
 • Ingen etablerings- eller termingebyrer.
 • Vi dekker tinglysningsgebyret på ett pantedokument.

Lånet er for medlemmer i Landkreditt. Du blir medlem ved å ha et landbrukslån eller driftskreditt hos oss. Flytt gjerne landbrukslånet ditt til oss, og få markedets beste rente på grønne tiltak.

Søk grønt landbrukslån

Dette er grønt landbrukslån

 • Lånet gis til tiltak som bidrar til å redusere utslipp i produksjonen, gir en mer bærekraftig produksjon eller reduserer skaderisiko.
 • Lånebeløp 100.000-500.000 kr. Det er mulig å få vanlig landbrukslån på overstigende beløp.
 • Nedbetalingstid: 10 år.
 • Produktet er et medlemsprodukt for medlemmer i Landkreditt. Flytt landbrukslånet til oss du også, og bli medlem!
 • Lånet tar sikkerhet i landbrukseiendommen. 
 • Kopi av faktura for tiltaket sendes banken innen 6 måneder etter utbetaling.
 • For å få lånet må du ha utført siste egenrevisjon i KSL. 
 • Du må gjennomføre e-læringskurset om utslipp i landbruket på Klimasmart landbruk sine sider. Det tar ca 30 min. 

Ta e-læringskurset her 

Eksempler på mulige tiltak

 • Solceller
 • Tak til gjødselkum
 • Gjødsellager for tørrmøkk    
 • Nedfellingsutstyr til gjødselsvogner
 • Grøfting
 • Slangespreder
 • Sentrifugalspreder med presisjonsteknologi
 • Brannvarslingsanlegg
 • GPS til eksisterende traktor for mer presis jordbearbeiding
 • N-sensor
 • Jordvarme
 • Biofyring
 • Traktor/minilaster som går på strøm eller gass
 • Vindmøller til gårdsbruk

Hvilke tiltak er mest lønnsomme for din gård?

Norsk Landbruksrådgivning tilbyr klimarådgivning (ekstern lenke) der du får hjelp av en rådgiver til å finne de mest lønnsomme klimatiltakene for din gård. Husk at du kan søke tilskudd til å dekke utgiftene du får med en klimarådgiver hos Landbruksdirektoratet.

Søk tilskudd til klimarådgivning
hos Landbruksdirektoratet 


Norsk landbruksrådgivning utvikler også en klimakalkulator for landbruket (ekstern lenke). Her kan du legge inn data fra gården din, og finne totalt utslipp og mulige forbedringsområder. Klimakalkulatoren er foreløpig tilgjengelig for deg som har produksjon av korn, melk eller gris.