Med vårt grønne landbrukslån kan du gjøre investeringer som reduserer utslippene og bidrar til en fremtidsrettet matproduksjon.

Landbruket har inngått et offensivt klimamål, og for å nå målet er alle tiltak som reduserer utslipp viktige. En omlegging i produksjonen kan være kostbar, men den kan også være lønnsom på sikt. Vi ønsker å bidra til at norske bønder kan gjøre tiltak og investeringer som gir mindre utslipp og en mer bærekraftig produksjon. 

Grønne og lønnsomme investeringer

  • Lån fra 100-500.000 kroner til bærekraftige tiltak.
  • Ingen etablerings- eller termingebyrer.
  • Vi dekker tinglysningsgebyret på ett pantedokument.

Lånet er for medlemmer i Landkreditt. Du blir medlem ved å ha et landbrukslån eller driftskreditt hos oss. Flytt gjerne landbrukslånet ditt til oss, og få markedets beste rente på grønne tiltak.

Søk grønt landbrukslån

Hvilke tiltak er mest lønnsomme for din gård?

Norsk Landbruksrådgivning tilbyr klimarådgivning (ekstern lenke) der du får hjelp av en rådgiver til å finne de mest lønnsomme klimatiltakene for din gård. Husk at du kan søke tilskudd til å dekke utgiftene du får med en klimarådgiver hos Landbruksdirektoratet.

Søk tilskudd til klimarådgivning
hos Landbruksdirektoratet 


Norsk landbruksrådgivning utvikler også en klimakalkulator for landbruket (ekstern lenke). Her kan du legge inn data fra gården din, og finne totalt utslipp og mulige forbedringsområder. Klimakalkulatoren er foreløpig tilgjengelig for deg som har produksjon av korn, melk eller gris.