Våre priser

 • BSU 4,00 %

  Rente
  For deg under 34 år Rente 4,00 %
  For deg over 34 år Rente 2,90 %
 • Høyrentekonto 2,80 %

  Rente
  Fra 500.000 - 5 millioner kroner Rente 2,80 %
  Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 2,30 %
  Inntil 100.000 kroner Rente 2,10 %
 • Høyrentekonto medlem 2,90 %

  Rente
  Fra 500.000 - 5 millioner kroner Rente 2,90 %
  Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 2,40 %
  Inntil 100.000 kroner Rente 2,15 %
 • Plasseringskonto 2,45 %

  Rente
  Fra 2.000.000 - 10.000.000 kroner Rente 2,45 %
  Inntil 2.000.000 kroner Rente 1,75 %
 • Spare+ 2,90 %

  Rente
  Fra 1.000.000 - 10.000.000 kroner Rente 2,90 %
  Fra 500.000 - 1.000.000 kroner Rente 2,70 %
  Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 2,20 %
  Inntil 100.000 kroner Rente 2,00 %
 • Sparekonto 2,30 %

  Rente
  Inntil 100.000 kroner Rente 2,10 %
  Fra 100.000 kroner Rente 2,30 %
 • Sparekonto for barn 2,30 %

  Rente
  Inntil 100.000 kroner Rente 2,10 %
  Fra 100.000 kroner Rente 2,30 %