Individuell pensjonssparing (IPS) har gjort det langt gunstigere å spare til pensjon.

Med IPS-ordningen kan du spare opptil 15.000 kroner per år. Av det beløpet du sparer får du en skatteutsettelse på 22 prosent. Skatteutsettelsen kan dermed bli på inntil 3.300 kroner pr år med dagens skattesats for alminnelig inntekt.

Det er ikke noe tak på samlet sparing i IPS. Du kan selv velge hvor mye du vil spare, og du bestemmer selv om du vil spare med et fast beløp, eller om du vil skyte inn engangsbeløp underveis. Pengene du sparer er øremerket til pensjon og er bundet frem til du er 62 år. Deretter er det krav om en utbetalingstid på minimum 10 år, og at utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.

Sparesaldoen er unntatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på løpende avkastning i selve spareperioden. Det er først når du tar ut pengene etter 62 år at du må betale skatt av opparbeidet sparesaldo inklusive avkastning. Skattesatsen er som for alminnelig inntekt, den er for tiden på 22 prosent.

Næringsdrivende bønder

Næringsdrivende bønder kan spare 7 prosent av personinntekt i næring som pensjon med fradrag i skattbar inntekt.

Les mer om Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende.

Bønder kan i tillegg benytte seg av IPS, og kan som alle andre spare for inntil 15.000 kroner årlig i aksjefond og/eller rentefond, og få 22 prosent skatteutsettelse.

Spørsmål og svar

Hvem kan spare i IPS?

Alle privatpersoner mellom 18 og 75 år kan spare i IPS.

Hvorfor skal jeg spare i IPS?

Du kan spare opptil 15.000 kroner per år og få 22 prosent av det du sparer, eller inntil 3.300 kroner i redusert skatt per år. Det er ikke noe tak på samlet sparebeløp over tid.

Du kan få utsatt skatten (får en skattekreditt) på avkastningen du oppnår på sparingen. Du betaler heller ingen formuesskatt.

Du betaler 22 prosent skatt* på utbetalingene den dagen du begynner å ta ut til pensjon.

(*dagens skattesats på alminnelig inntekt)

Er sparepengene låst?

Ja, sparepengene er låst til pensjon frem til du er 62 år. Beløpet utbetales over minimum 10 år, og til minimum 80 år. Dette gir minimum 18 år utbetaling dersom utbetalingen starter ved 62 år.

Hva koster det å spare i IPS?

Hvordan plasseres pengene mine i IPS?

Du bestemmer selv hvordan du vil spare. Du kan fordele sparingen på ulike verdipapirfond, aksje- og/eller rentefond.

Hva skjer med IPS-sparepenger hvis jeg dør?

Ved død vil pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon. Dersom du ikke har barn under 21 år, vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapitalen som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

Når kan jeg starte pensjonssparing i IPS?

Du kan starte sparing i IPS fra du fyller 18 år.