Hopp direkte til innhold

Individuell pensjonssparing

  • Gir deg inntektsfradrag som reduserer skatten
  • Sparingen er fritatt for formuesskatt
  • Sparingen er bundet til pensjonsalderen
Kontakt oss
Med individuell pensjonssparing får du fradrag på skatten for sparebeløp inntil 15.000 kroner i året.

Du kan foreta fondsbytter underveis i spareperioden uten at byttene utløser skatt. Sparingen er bundet til pensjonsalderen og pengene utbetales som pensjonsinntekt.

Med IPS får du fradrag på skatten for sparebeløp inntil 15.000 kroner i året. Husk at utbetalingen skattlegges som pensjonsinntekt.

Endrede skatteregler for pensjonister fra 2011 gjør at IPS-ordningen for de fleste ikke lenger er like gunstig.