Hopp direkte til innhold

Individuell pensjonssparing

  • Lik skattesats ved innskudd og uttak
  • Ikke noe tak for samlet sparing
  • Årlig sparebeløp inntil 40.000 kroner
Kontakt oss
Med individuell pensjonssparing (IPS) får du fradrag på skatten for sparebeløp inntil 40.000 kroner i året.

Den nye ordningen – som trer i kraft 1. november 2017 - vil få lik skattesats ved innskudd og uttak. I dagens ordning blir uttak fra ordningen ved pensjonsalder skattlagt som pensjonsinntekt.

Den nye ordningen skal fortsatt være unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen, og det vil ikke være noe tak for samlet sparing.

Grensen for årlig sparebeløp økes fra 15.000 til maksimalt 40.000 kroner i året.