Samfunnsansvar

Landkreditt er et samvirkeforetak og vi har i over 100 år jobbet for å bidra til å bedre økonomien til medlemmene og kundene gjennom å tilby gode produkter og tjenester innen bank og finans.

Våre verdier

Våre verdier er solid, oppriktig og langsiktig (SOL) og dette danner fundamentet for virksomheten i Landkreditt.

Solid i betydning faglig fornuftig og ansvarsfull i forhold til lønnsomhet og risiko.

Oppriktig i betydning ærlig og forståelig i beskrivelse av produkter og tjenester, jordnær og ujålete i tone og form, samt åpen om Landkreditts røtter i og tilknytning til norsk landbruk.

Langsiktig i betydning økonomisk bærekraftig og lønnsom for både kunder, medlemmer og konsernet selv.

Vi er et samvirkeforetak av låntakere med pant i landbrukseiendom eller driftskreditt. Gjennom denne organiseringen bidrar Landkreditt til å finansiere økt landbruksproduksjon i hele Norge. Forbrukerne foretrekker norsk produsert mat som er trygg, med høy kvalitet og hvor det er god dyrehelse og dyrevelferd. Vi er stolte av å kunne bidra til å opprettholde selvforsyning av matproduksjon i hele landet vårt.

Samvirkemodellen har lang tradisjon for å ta samfunnsansvar. Som et samvirkeforetak bygger også Landkreditt sin virksomhet på de internasjonalt anerkjente Samvirkeverdiene og Samvirkeprinsippene, som ble vedtatt av International Co-operative Alliance (ICA) i 1995. Bruker- og medlemsnytte er sentrale begreper innenfor samvirke, og det skapes verdier for den enkelte ved å operere i fellesskap. Med bakgrunn i samvirkeverdiene skal Landkreditt ta et helhetlig ansvar for samfunnet rundt oss, andre mennesker og miljøet.

I Landkreditt jobber vi for å oppnå lønnsomhet på en måte som er i samsvar med grunnleggende etiske verdier og med respekt for mennesker, miljøet og samfunnet rundt oss. Vi ønsker å bruke konsernets samlede kunnskap og ressurser for å bidra til å løse samfunnets utfordringer gjennom ansvarlig og lønnsom drift av virksomheten.

 

Våre 10 fokusområder

Menneskerettigheter

Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

Åpenhet og dialog

Aktivt eierskap og interessentdialog

Systemrisiko og kontinuitetsstyring

Kundeforhold

Personvern og sikkerhet

Ansvarlige innkjøp

Etikk og antikorrupsjon

Lokaler og ytre miljø

Å integrere samfunnsansvar i virksomheten er for oss en løpende utviklingsprosess, det vil hele tiden være behov for justeringer og forbedringer.