Samfunnsansvar og bærekraft

Vi er stolte av å kunne være en bidragsyter til at norske bønder kan opprettholde god og trygg matproduksjon over hele landet. Det er en del av vårt samfunnsansvar.

Les mer om hvordan Landkreditt jobber med FNs bærekraftsmål

Landkreditt er et samvirkeforetak, eid av norske bønder. I over 100 år har vi jobbet for å bidra til å bedre økonomien til landbruket gjennom å tilby gode finansielle produkter og tjenester.

Vi skal finansiere og forsikre økt landbruksproduksjon over hele landet, samt bidra til at våre kunder skal kunne ta mer bærekraftige valg. Vi skal skape økt lønnsomhet, og med det følger økt konkurransekraft og bedre utviklingsmuligheter, også for bonden.

Norsk matproduksjon er i verdensklasse! Og bonden er selve navet. Vi er glade for å kunne bidra i denne viktige verdikjeden.

Våre verdier

Våre verdier er solid, oppriktig og langsiktig (SOL) og dette danner fundamentet for virksomheten i Landkreditt.

Solid i betydning faglig fornuftig og ansvarsfull i forhold til lønnsomhet og risiko.

Oppriktig i betydning ærlig og forståelig i beskrivelse av produkter og tjenester, jordnær og ujålete i tone og form, samt åpen om Landkreditts røtter i og tilknytning til norsk landbruk.

Langsiktig i betydning økonomisk bærekraftig og lønnsom for både kunder, medlemmer og konsernet selv.