Samfunnsansvar og bærekraft

Landkreditt er et samvirkeforetak, eid av norske bønder. I over 100 år har vi jobbet for å bidra til å bedre økonomien til landbruket gjennom å tilby gode finansielle produkter og tjenester.

Vi er stolte av å være en bidragsyter til at norske bønder kan opprettholde god og trygg matproduksjon over hele landet. Det er en del av vårt samfunnsansvar.