Samfunnsansvar og bærekraft

Landkreditt er et samvirkeforetak, eid av norske bønder. I over 100 år har vi jobbet for å bidra til å bedre økonomien til landbruket gjennom å tilby gode finansielle produkter og tjenester.

Vi er stolte av å være en bidragsyter til at norske bønder kan opprettholde god og trygg matproduksjon over hele landet. Det er en del av vårt samfunnsansvar.

Våre verdier

Våre verdier er solid, oppriktig og langsiktig (SOL) og dette danner fundamentet for virksomheten i Landkreditt.

Solid i betydning faglig fornuftig og ansvarsfull i forhold til lønnsomhet og risiko.

Oppriktig i betydning ærlig og forståelig i beskrivelse av produkter og tjenester, jordnær og ujålete i tone og form, samt åpen om Landkreditts røtter i og tilknytning til norsk landbruk.

Langsiktig i betydning økonomisk bærekraftig og lønnsom for både kunder, medlemmer og konsernet selv.