Hopp direkte til innhold

Samfunnsansvar

Landkreditt skal bruke konsernets samlede kunnskaper og ressurser for å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet.

Våre verdier

Våre verdier er solid, oppriktig og langsiktig (SOL) og dette danner fundamentet for virksomheten i Landkreditt.

  • Solid i betydning faglig fornuftig og ansvarsfull i forhold til lønnsomhet og risiko.
  • Oppriktig i betydning ærlig og forståelig i beskrivelse av pro - dukter og tjenester, jordnær og ujålete i tone og form, samt åpen om Landkreditts røtter i og tilknytning til norsk landbruk.
  • Langsiktig i betydning økonomisk bærekraftig og lønnsom for både kunder, medlemmer og konsernet selv.

Med bakgrunn i samvirkeverdiene skal vi ta et helhetlig ansvar for samfunnet rundt oss, andre mennesker og miljøet.

Aktiv praktisering av vårt samfunnsansvar og en høy etisk standard er grunnleggende for at konsernet skal ha tillit fra omverdenen og oppnå de forretningsmessige målene og kunne ivareta samvirkeoppgaven på en god måte.

Det er vedtatt retningslinjer i Landkreditt som gir uttrykk for 10 hovedtemaer som vi har identifisert som vesentlige for vårt arbeid med samfunnsansvar.

Retningslinjene beskriver hvordan vi ønsker å jobbe med disse områdene.

Våre 10 fokusområder

Menneskerettigheter

Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

Åpenhet og dialog

Aktivt eierskap og interessentdialog

Systemrisiko og kontinuitetsstyring

Kundeforhold

Personvern og sikkerhet

Ansvarlige innkjøp

Etikk og antikorrupsjon

Lokaler og ytre miljø

Å integrere samfunnsansvar i virksomheten er for oss en løpende utviklingsprosess, det vil hele tiden være behov for justeringer og forbedringer.

Merkekjernen i Landkreditt