Hopp direkte til innhold

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar for Landkreditt er å oppnå lønnsomhet på en måte som er i samsvar med grunnleggende etiske verdier og med respekt for mennesker, miljøet og samfunnet rundt oss.

Våre verdier

Våre verdier er solid, oppriktig og langsiktig (SOL) og dette danner fundamentet for virksomheten i Landkreditt.

Solid i betydning faglig fornuftig og ansvarsfull i forhold til lønnsomhet og risiko.

Oppriktig i betydning ærlig og forståelig i beskrivelse av pro - dukter og tjenester, jordnær og ujålete i tone og form, samt åpen om Landkreditts røtter i og tilknytning til norsk landbruk.

Langsiktig i betydning økonomisk bærekraftig og lønnsom for både kunder, medlemmer og konsernet selv.

Landkreditt ønsker å bidra til en slik bærekraftig utvikling ved å bruke vår kompetanse og ressurser på best mulig måte.

Vi har tro på at oppmerksomhet rundt vårt samfunnsansvar vil bidra til økt lønnsomhet og bedret konkurransekraft for vår virksomhet. Som et samvirke skaper vi verdier for den enkelte ved å operere i fellesskap. Med bakgrunn i samvirkeverdiene skal vi ta et helhetlig ansvar for samfunnet rundt oss, andre mennesker og miljøet

Våre 10 fokusområder

Menneskerettigheter

Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

Åpenhet og dialog

Aktivt eierskap og interessentdialog

Systemrisiko og kontinuitetsstyring

Kundeforhold

Personvern og sikkerhet

Ansvarlige innkjøp

Etikk og antikorrupsjon

Lokaler og ytre miljø

Å integrere samfunnsansvar i virksomheten er for oss en løpende utviklingsprosess, det vil hele tiden være behov for justeringer og forbedringer.