Samfunnsansvar og bærekraft

Vi er stolte av å være en bidragsyter til at norske bønder kan opprettholde god og trygg matproduksjon over hele landet. Det er en del av vårt samfunnsansvar.

Landkreditt er et samvirkeforetak, eid av norske bønder. I over 100 år har vi jobbet for å bidra til å bedre økonomien til landbruket gjennom å tilby gode finansielle produkter og tjenester.

Vi skal finansiere og forsikre økt landbruksproduksjon over hele landet, samt bidra til at våre kunder skal kunne ta mer bærekraftige valg. Vi skal skape økt lønnsomhet, og med det følger økt konkurransekraft og bedre utviklingsmuligheter, også for bonden.

Norsk matproduksjon er i verdensklasse! Og bonden er selve navet. Vi er glade for å kunne bidra i denne viktige verdikjeden.