Vi forsikrer vare-/lastebiler uansett totalvekt, som kun brukes i forbindelse med gårdsdriften. 

Du kan velge forsikringssum oppad til 400.000 kroner, og kjørelengden er begrenset til 12 000 kilometer i året.

Du har følgende dekningsvalg:

Ansvar
Obligatorisk forsikring dersom kjøretøyet er registrert. Erstatter skade på annen person eller annen persons eiendom. I tillegg dekker også forsikringen fører- og passasjerulykke.

Delkasko
Valgfri forsikring i tillegg til ansvarsforsikring. Erstatter skader ved brann og tyveri. I tillegg dekker også forsikringen veihjelp.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Kasko

Valgfri dekning som dekker skader ved utforkjøring, velt og kollisjon som du selv er skyld i. Kasko vil også dekke brann, tyveri, hærverk og glasskader

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.