Gårdsbilforsikring kan tegnes på vare- og lastebiler med totalvekt under 7,5 tonn.

Forsikringssummen er begrenset til 100.000 kroner og kjørelengden er begrenset til 8000 kilometer i året.

Du har følgende dekningsvalg:

Ansvar
Obligatorisk forsikring dersom kjøretøyet er registrert. Erstatter skade på annen person eller annen persons eiendom. I tillegg dekker også forsikringen fører- og passasjerulykke.

Delkasko
Valgfri forsikring i tillegg til ansvarsforsikring. Erstatter skader ved brann og tyveri. I tillegg dekker også forsikringen veihjelp.