Forsikring av enkeltdyr i produksjon

I landbruksproduksjon er enkelte dyr i besetningen, f.eks avlsokser, vesentlig mer verdt enn øvrige dyr i besetningen.

Kontakt oss
Dersom du har et slikt dyr, kan du tegne forsikring på dette. Vi tilbyr forsikring av enkeltdyr på storfe, lama, alpakka, småfe og svin.

Forsikringen kan gi erstatning når dyret dør eller må avlives av dyrevernhensyn som følge av ulykke eller sykdom, kommer bort eller når hanndyr mister bedeknings- eller befruktningsevne som følge av ulykke eller sykdom.

Erstatningen er forsikringsverdi på skadetidspunktet, begrenset oppad til forsikringssum.

I noen tilfeller kreves det veterinærattest ved forsikring av enkeltdyr.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.